- En gladnyhet for bedrifters vekst og utvikling

Begge inkubatorene i vårt fylke, Proventia og Silicia, har levert godt arbeid over tid for bedriftene. Det samme har Telemark Næringshage. Målet er økt verdiskaping og sysselsetting i Vestfold og Telemark. Foto: Kanizphoto/iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

05.11.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Inkubatorene i Vestfold og Telemark jobber for at bedrifter raskere skal lykkes med sin vekst og utvikling. Resultatene de oppnår er gode, og nå rykker Proventia og Silicia opp i den nasjonale konkurransen om tilskuddsmidler.

Inkubatorer mottar tilskudd gjennom Inkubasjonsprogrammet og beløpet er basert på Sivas vurdering av oppnådde resultater og antatt potensial. 

Nå er innplasseringen på tilskuddsnivå for neste toårige programperiode klar. Begge inkubatorene i vårt fylke, Proventia og Silicia, har levert godt arbeid over tid for bedriftene. Nå rykker de opp i den nasjonale konkurransen om tilskuddsmidler. 

Proventia blir løftet to trinn i tilskuddsmodellen, fra 1,5 million til 3 millioner kroner. Silica blir løftet ett trinn i modellen, og går fra å motta et tilskudd på 3 millioner til 4 millioner kroner årlig.

«- Dette er en skikkelig gladnyhet og betyr flere ressurser til å jobbe for bedrifters vekst og utvikling. Fylkeskommunen har over tid satset på inkubatorene fordi arbeidet gir resultater. De leverer god verdiskaping, og vi ser det kommer nye selskaper og ny næringsaktivitet. Det bidrar til nye arbeidsplasser. Tilbudet er attraktivt og jeg håper flere gründere og folk med gode ideer i fylket vårt vil banke på inkubatorenes dører framover.»

- Truls Vasvik (Ap), leder av hovedutvalg for næring og reiseliv

Proventia: - Fylkeskommunen er vår viktigste støttespiller

Siva har vurdert inkubatorene etter et sett kriterier. I konklusjonen står det at «Proventia har vist en meget god utvikling, og kom på Topp 3-lista i årets nasjonale differensieringsanalyser. Proventia har derfor blitt løftet opp to trinn i den differensierte tilskuddsmodellen – fra 1,5 til 3 millioner kroner.»

- Vi i Proventia har jobbet målrettet over tid for å klatre i Sivas finansieringspyramide. Opprykket er svært viktig for oss fordi det gir mulighet til å sikre, og videreutvikle, et godt inkubatortilbud i vår del av fylket. Det er selvsagt også hyggelig å få en anerkjennelse for den jobben vi, og alle våre gode hjelpere, gjør for å løfte inkubatorselskapene våre, sier Jørn Roar Bamble, daglig leder i Proventia.
 
- Fylkeskommunen har vært - og er - vår viktigste støttespiller. Uten deres bistand hadde vi ikke kunnet utvikle våre tjenester, eller bistått det antall gründere vi har gjort hittil. Det gode samarbeidet med fylkeskommunen har vært avgjørende for at Proventia har kunne holde et høyt aktivitetsnivå, noe som igjen har vært helt avgjørende for å komme på et høyere finansieringsnivå i Siva-systemet, sier Bamble, og legger til: 
 
- Mer midler til arbeidet med regionens innovative gründere, gjør at vi kan gjøre en enda bedre jobb, og sammen med Silicia i Horten tilby flere selskap i vår region inkubasjonstjenester.

Silicia: - Skal jobbe mot å bli et av de beste innovasjonsmiljøene i Norge

Siva skriver i sin vurdering at «Silicia har vist en god utvikling og kom på Topp 10-lista i den nasjonale vurderingen av alle 33 inkubatorene. Silica ble løftet et trinn i differensieringsmodellen; fra 3 til 4 millioner kroner.»

- Vi i Silicia er veldig fornøyd og stolte over å ha kommet opp på det nest høyeste nivået i Siva-systemet. Dette er resultatet høye ambisjoner og av hard jobbing over tid, noe som ikke hadde vært mulig uten langsiktig finansiering og samarbeidspartnere, som for eksempel Vestfold og Telemark fylkeskommune. Sammen med partnere, skal Silicia fortsette å jobbe mot å bli et av de beste innovasjonsmiljøene i Norge, sier Henrik Bruvik Sæther, daglig leder i Silicia. 

Telemark Næringshage viser også gode resultater

Ny innplassering på tilskuddsnivåer gjelder også for Næringshageprogrammet. I Norge er det 39 næringshager, og disse får mellom 1,5 - 2,5 millioner kroner årlig fordelt på fire tilskuddsnivåer.

Telemark Næringshage har også vist «meget gode resultater og en positiv utvikling. Næringshagen ble rangert blant de ti beste i Norge.» De blir stående på nest øverste trinn i modellen og får en liten økning i programtilskuddet.

- Tiden vi er inne i gjør det nødvendig å satse på utvikling i eksisterende virksomheter. På grunn av Siva og samarbeidet med fylkeskommunen kan vi være lokalt tilgjengelige og faglig nyttige for bedriftene ute i fylket. Bedriftene står foran store utfordringer som vi nå står klare for å løse sammen med dem, sier Håvard Jakobsen Ofte, daglig leder i Telemark Næringshage.

Siva jobber for innovasjon og næringsutvikling

Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult- sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Gjennom Siva-strukturen får bedriftene nettverk, partnere, kompetanse, og fasiliteter, der de kan dra nytte av andres erfaringer og raskere lykkes med sin vekst og utvikling.

Siva-strukturen er en viktig del av virkemiddelapparatet, som også forsterker innsatsen som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fylkeskommunene og andre bidrar med direkte til bedriftene.

Les mer om Sivas arbeid og deres infrastruktur for næringsutvikling.

Her kan du lese pressemeldingen fra Siva: 183 millioner til inkubatorer og næringshager

Vekst i bedrifter

For å nå mål om verdiskaping og sysselsetting, ønsker fylkeskommunen å rette et fokus mot vekst i eksisterende bedrifter. For å få til dette, jobber vi sammen med våre mange "gode hjelpere".

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om vekst i bedrifter.

Geir Morten Johansen
Rådgiver