- En gullbillett til flere jobbmuligheter

Nå får permitterte og arbeidsledige en unik mulighet til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og alle kan søke, uavhengig av alder. Foto: Christalov/iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

09.12.2020

Oppdatert:

07.06.2022 kl.12.51

Nå åpner en unik mulighet seg for innbyggere som er permittert eller arbeidsledig og ikke har fullført videregående opplæring. Alle kan søke om å få gjort ferdig fagbrev eller vitnemål gratis.

November-tall fra NAV viser at det var 7 894 helt arbeidsledige personer i fylket. I tillegg kommer 5 237 delvis arbeidsledige. Samtidig viser statistikk fra SSB, at det er over 50 000 i Vestfold og Telemark som har grunnskole som høyeste utdanningsnivå (alder 20-66 år).

Nå får permitterte og arbeidsledige en unik mulighet til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og kommer som en følge av koronapandemien. Alle kan søke, uavhengig av alder.

Fylkeskommunen vil i størst mulig grad skreddersy løsninger som passer med behovene som blir kartlagt etter hvert som søknader kommer inn.

«Dette er stor mulighet for de som mangler noen fag eller aldri fikk tatt fagprøven. Eller kanskje en aldri tok videregående, men har solid arbeidserfaring. Dette tilbudet gir uten tvil flere muligheter for jobb. Her kan vi by på et skreddersydd opplegg for permitterte eller arbeidsledige, helt uavhengig av alder. Ja, dette er tilnærmet en gullbillett til flere jobbmuligheter.»

- Truls Vasvik (Ap), leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Retten til gratis videregående opplæring opphører normalt ved fylte 25 år. Personer som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende i utlandet, er over 25 år og ikke tidligere har fullført videregående opplæring i Norge, kan derimot søke om voksenrett.

Din gullbillett?

Terskelen for å sende inn en søknad til ordningen, skal være lav. Det starter med å fylle inn et søknadsskjema og krysse av for fag som mangler helt eller delvis.

Deretter tar en veileder kontakt, for å se på muligheten for å skreddersy et tilbud ut fra de ulike søkernes behov. 

Det er ikke en søknadsfrist for dette tilbudet, og søknader blir behandlet fortløpende. De første tilbudene starter opp våren 2021.

Dette er din mulighet om du er permittert eller arbeidsledig, og kjenner deg igjen i noe av dette:

  • Jeg har gått på videregående skole, men ikke fått vitnemål eller fagbrev.
  • Jeg har ikke gått på videregående skole, men har lang arbeidspraksis.
  • Jeg har fullført videregående skole, men utdanningen er ikke relevant eller aktuell lenger.

Kanskje du:

  • mangler noen fag for å bli ferdig med videregående opplæring?
  • sluttet før du var ferdig med skolen eller læretida?
  • mangler eller ikke besto i et eller flere fag?
  • ikke fikk tatt fagprøven?
  • har masse arbeidserfaring, men ikke fagbrevet som beviser at du kan faget?

Her finner du mer informasjon om gullbilletten og søknadsskjema.

Finansiert over statsbudsjettet 

Fylkeskommunen er ansvarlig for videregående opplæring i Vestfold og Telemark. Nå åpner koronapandemien for en unik mulighet, der fylkeskommunen kan tilby et nytt opplæringsopplegg.

Blant de nasjonale koronatiltakene, setter regjerningen av penger over statsbudsjettet til den nye ordningen. Den gjør det mulig for permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring å få på plass fagbrev eller studiekompetanse.

Vestfold og Telemark fylkeskommune får penger til ordningen over statsbudsjettet. Det er satt av 23,5 millioner kroner i 2020 og 23,5 millioner kroner i 2021. Pengene brukes på å drifte ordningen, og tilbudet er gratis for søkerne.

Her kan du lese tilsagnsbrevet for 2020 fra Kompetanse Norge.

Søknadsskjema

Meld interessen din ved å fylle ut søknadsskjemaet. Vi tar kontakt for å veilede deg videre.

Har du spørsmål?

Er du litt usikker på om dette gjelder for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg på videre.

Marit Bjerknes Rød
Prosjektleder