− Å ikke bli inkludert er en tung følelse

Rebeka Holmes-Farmen er stolt av å jobbe i fylkeskommunen som har inkludering så høyt prioritert. Foto: Foto: Mette Øinæs Habberstad

Av:

Ellen Marie Skjefstad

Publisert:

16.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Rebeka Holmes-Farmen opplevde hvor vanskelig det er å komme inn i arbeidslivet som innvandrer. Med rekordstor oppslutning var hun med på å arrangere Vestfolds første Inkluderingsdag.

Rebeka Holmes-Farmen jobber som rådgiver i integreringsteamet i sektor næring, innovasjon og kompetanse i VTFK. Hun kom til Norge for 18 år siden, og opplevde at det var vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Selv med en mastergrad fra Universitetet i Oslo tok det lang tid å få jobb.  

− Det betyr så mye når noen ser deg og kompetansen din!

Stolt av å jobbe med integrering

Holmes-Farmen tror hennes opplevelser hjelper henne til å forstå andre i samme situasjon. Det gir henne verdifull kunnskap i hennes jobb i integreringsteamet i fylkeskommunen.

Hun forteller at hun er stolt av å jobbe et sted hvor inkludering blir prioritert, der politikerne har vedtatt en bred satsing på økt inkludering og ung deltakelse, og økt samarbeid mellom alle relevante aktører med mål om å redusere andelen unge som er utenfor arbeid eller utdanning.

− Vi har et bredt handlingsrom til å få til nytenking i måten vi jobber på, det er inspirerende! Derfor er det også fint at vi kan ha dager der mange aktører sammen jobber med hvordan vi kan få til å inkludere flykninger, ungdom, funksjonshemmede, eldre og så videre, sier Holmes-Farmen.

Onsdag 11. januar var Vestfold og Telemark fylkeskommune vertskap for den første Inkluderingsdagen i Vestfold. Med hele 65 deltakere fra alle praksisfelt, var det rekordstor oppslutning om det første av flere møter.

IMG_4754.jpeg
Det ble gode diskusjoner og utveksling av erfaringer på Inkluderingsdagen. Foto: Mette Øinæs Habberstad  

Mye utenforskap i Vestfold

− Interessen og mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne på oppstartsmøtet, viser at behovet for å møtes på tvers av siloer for å høre hva andre jobber med innenfor inkluderingsfeltet er stort, sier Veslemøy Klavenes-Berge i Bycause.

Sammen med kollega Kristine Aronsen i Pådriv Tønsberg/Vestfold tok hun initiativet til å kontakte SoCentral ved Mette Øinæs Habberstad for å få til Inkluderingsdager i Vestfold.

Deltakerne var fra frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører, akademia, offentlige aktører og næringslivet. De delte erfaringer, fikk oppdatert kunnskap, og utforsket nye samarbeid. Flere koblinger og samarbeid på tvers gjør dem i stand til å få til enda mer på tvers av sektorer, tror arrangørene.

I Vestfold og Telemark er utenforskapet for høyt, og er med på å skape sosiale forskjeller både i helse og velferd.

Rebeka Holmes-Farmen innledet til samlingen, og delte blant annet statistikk som forteller om hvorfor det er spesielt viktig med fokus på inkludering i vårt fylke.

− Vestfold og Telemark har landets høyeste andel av unge mellom 15 og 29 som står helt utenfor arbeid og utdanning. Da er det klart det er viktig at flere tenker sammen for å løse utfordringene. Jeg vet hvor mye det kan bety for den enkelte, sier Holmes-Farmen.

Neste Inkluderingsdag arrangeres hos foreningen Knut i Horten den 15. mars.

Les mer om Inkluderingsdagene her. (Lenke Fjernet)