-Sikrer et bedre og billigere tilbud

Portrett av mann, utsnitt fra livet og opp. Jernbanespor i bakgrunnen.
Arve Høiberg er godt fornøyd med det nye tilbudet. Foto: Hanna Hekkelstrand

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

17.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Leder i Hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg, er overbevist om at det nye tilbudet vil få flere til å velge bussen.

Han referer til det nye fylkeskommunale busstilbudet mellom Seljord og Skien, som skal starte opp i 2023.

–For meg er det tilbudet og den prisen den enkelte betaler som er viktigst. Når vi nå i tillegg kan gi et busstilbud mellom Seljord og Skien som er tilnærmet utslippsfritt har vi oppnådd tre gode ting. Vi gir flere ruter, billigere billetter med en utslippsfri løsning innenfor den økonomiske rammen vi har til rådighet, sier Høiberg.

Med det nye tilbudet vil billettprisene bli betraktelig lavere enn de er i dag. Man vil for eksempel betale 67 kroner for billett mellom Seljord og Skien, mot 278 som er prisen i dag.

Ruta har nå vært ute på anbud, og det er Vy som tildeles kontrakten på bakgrunn av anbudskonkurransen. Tildelingskriteriene i konkurransen har vært pris (70%) og miljø (30%). Den nye ruta vil derfor i all hovedsak opereres med biogassbusser. Anbudsperioden er på tre og et halvt år.

Den nye ruta vil korrespondere med flere togavganger i Bø, Haukeliekspressen, og med lokalrutene til Vy.  

 

Bakgrunn for saken

Bakgrunnen for at tilbudet blir etablert er en henvendelse fra Midt-Telemarkrådet, som har vært bekymret for at antallet bussavganger mellom Midt-Telemark og Grenland var gått ned de senere årene.

Fylkeskommunen har en prisavtale med operatøren om skoleskyss og for reisende med periodebillett fra Farte. Dette beløper seg til om lag 15.2 millioner kroner. Dette er en avtale som lyses ut årlig, og som alle eventuelle operatører på en strekning kan benytte seg av.

Pengene som brukes til dette i dag vil fra 1.1.2023 puttes i det nye, fylkeskommunale tilbudet.  Billettinntektene er beregnet til om lag 4 millioner, noe som gir et budsjett på 19. millioner

På bakgrunn av den unormalt høye prisstigningen i 2022 er det lagt til ytterligere to millioner. Denne prisstigningen er dels en ettervirkning av knapphet på varer og tjenester under koronapandemien, og dels en konsekvens av krigen i Ukraina. De to millionene skal kompensere blant annet for drivstoffprisene, som har økt med 35%, lønnstigning, og økning av konsumprisindeksen.   

Tilbudet fra Vy er på drøyt 23 millioner kroner. Dette er noe høyere enn vårt anslag, men forskjellen skyldes at vårt anslag har lagt dieselbusser til grunn, mens Vy tilbyr biogassbusser. Denne økningen håndteres innenfor gjeldende økonomiske rammer.