135 millioner til Aker Horizons prosjekt på Rjukan

Illustrasjon av et produksjonsanlegg for grønn Hydrogen med grønn skog rundt. Foto/Illustrasjon
Illustrasjon av hvordan produksjonsanlegget for grønn hydrogen på Rjukan kan bli seende ut. Foto: Aker Horizons Asset Development

Av:

Andreas Børnick/Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

02.06.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Innovasjon Norge har kunngjort at Aker Horizons Asset Development mottar støtte for å realisere sitt prosjekt for storskala produksjon av grønt hydrogen på Rjukan i Vestfold og Telemark fylke.

- Det er med stor glede vi har mottatt nyheten om Innovasjon Norges beslutning om å tildele Aker Horizons Asset Development inntil 135 millioner kroner i tilskudd og lån til produksjonsanlegg for grønn hydrogen på Rjukan. Denne etableringen gir Vestfold og Telemark fylke enda en spydspiss i det grønne skiftet, sier fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Terje Riis-Johansen.

Hydrogen er en energibærer som kan brukes til å holde på energi ifølge SINTEF. De ulike typene hydrogen deles inn i fargekoder etter hvordan de produseres, og det grønne hydrogenet produseres basert på fornybar kraft. 


Minsker risikoen

Etableringen av dette innovative prosjektet kan få stor betydning for den grønne omstillingen av industrien i Norge samt tilrettelegge for viktig sirkulærøkonomisk utvikling. I tillegg vil prosjektet ha store positive ringvirkninger for Rjukan og Tinn kommune, og for hele Vestfold og Telemark fylke. 

Aker Horizons melder i en børsmelding at støtten fra Innovasjon Norge vil minske den økonomiske risikoen for selskapet, og gjøre det mulig å øke takten i etableringen av hydrogenproduksjon.


Økt fastlandseksport

- Utvikling av ny teknologi for å produsere og kommersialisere grønn hydrogen er en viktig del av den grønne omstillingen av Norge. Dette er et innovativt prosjekt med stort vekstpotensial, som kan bidra til økt fastlandseksport, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge i en pressemelding. 


- Denne typen industrietableringer, med innovativ teknologi og pågangsmot, er helt nødvendig for at vi skal nå våre mål i den omstillingsprosessen vårt samfunn nå står i. Jeg er overbevist om at Rjukan er rett sted for et slikt prosjekt, og er svært glad for at Aker Horizons ønsker å realisere sine planer i vårt fylke og at Innovasjon Norge ser verdien og betydningen av denne satsingen, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.