200 påmeldte til folkehelsekonferansen

Portrett av Maja Foss Five
Hovedutvalgsleder, Maja Foss Five, ser frem til å møte samarbeidspartnere for faglig påfyll, erfaringsutveksling og relasjonsbygging på den regionale folkehelsekonferansen. Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

17.11.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

18. og 19. november arrangerer Vestfold og Telemark fylkeskommune regional folkehelsekonferanse i Larvik. Konferansen er fulltegnet med over 200 påmeldte.

Tema for konferansen er «Program for folkehelsearbeid i kommunene».

- Oppslutningen synliggjør behovet for å møtes igjen, og viser at programmet er interessant og relevant for mange. Sosial ulikhet og psykisk helse blant barn og unge er vår tids store folkehelseutfordring. Dette har i enda større grad vist seg etter pandemien. Skal vi lykkes med å nå målene om mindre forskjeller, og flere deltakende og trygge barn og unge, må vi jobbe sammen, sier hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Maja Foss Five.

Sammensatt program 

Under konferansen samles blant annet politikere og ansatte i kommunene, frivilligheten, statlige aktører og kompetansemiljøer.

I plenumssesjonene er det både nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Anne Tortzen fra Danmark kommer for å snakke om samskaping av velferd, Bergljot Baklien snakker om egenevaluering av folkehelseprosjekter og Bjørn Hauger setter rammen for «Styrkebasert folkehelsearbeid». Bjørnar Eriksrud og Lars Kobro holder foredraget «Å snu problemer på hodet».  

Arrangørene har også lagt vekt på at kommunene som deltar i «Program for folkehelsearbeid» og «Sammen MOT» deler sine erfaringer.

Temaene i parallellsesjonene spenner vidt fra forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv, til samarbeid mellom frivillighet og kommune. 

Viktig å dele erfaringer

- Det er viktig at vi deler våre erfaringer. Vestfold og Telemark blir lagt merke til av andre regioner og av statlige myndigheter, og vi er glad for at også Helsedirektoratet deltar på denne konferansen, sier Maja Foss Five.

Les mer om Program for folkehelse. 

Les mer om Regional folkehelsekonferanse.