21 millioner til det aller viktigste vi holder på med

Fylkestinget har bevilget 21 millioner til forsterket innsats og samarbeid om inkludering
Fylkestinget har bevilget 21 millioner til forsterket innsats og samarbeid om inkludering Foto: Nattakorn Maneerat/Getty Images

Av:

Inger Elisabeth Borge

Publisert:

25.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut 21 millioner over en 4-årsperiode til å fremme innenforskap i fylket. Offentlige, private og ideelle organisasjoner kan nå søke om midler til å utvikle tiltak for inkludering og deltakelse i samfunn- og arbeidsliv.

Dette er det aller viktigste vi holder på med, forteller Mette Kalve (Ap), hovedutvalgsleder for utdanning og kompetanse.

– Inkludering og deltakelse er av avgjørende betydning for mennesker gjennom hele livsløpet, og samfunnet må stå sammen for at ingen skal falle utenfor, sier Kalve. Hun oppfordrer nå til samarbeid for å løse floker og finne gode løsninger.

En omfattende ordning

Ordningen med utviklingsmidler bygger på bærebjelker som sosialt samfunnsansvar, bærekraftig og varig utvikling, åpenhet for nye ideer og samarbeid på tvers. Det finnes mange gode initiativ og tiltak i fylket vårt, og nå er det mulig for noen av dem å ta et skritt videre med midler fra fylkeskommunen. Ordningen er omfattende og krever grundig arbeid.

– Innsats som skal vare er avhengig av godt arbeid og felles engasjement, sier Kalve. Hun er stolt av at fylkeskommunen nå inviterer både andre offentlige, men også private og ideelle til dette spennende samarbeidet.

Håper mange vil søke på midlene

Helge Galdal, direktør for opplæring og folkehelse i Vestfold og Telemark sier det gjør vondt å tenke på hver enkelt person som opplever seg utenfor.

–Det MÅ gjøre vondt. Vondt nok til at vi sammen bretter opp ermene, legger hodene i bløt og forsøker å finne de gode løsningene, både på samfunns- og individnivå, sier Galdal.

 Han håper at mange nå vil hive seg rundt og skrive søknad på midlene, siden fristen er allerede 25.juni.

Mer informasjon om utviklingsmidlene

Praktisk informasjon om utviklingsmidlene og søknad finner du her: Vestfold og Telemark fylkeskommune - 21 millioner til forsterket innsats og samarbeid om inkludering (vtfk.no)

Kontaktpersoner

Hovedutvalgsleder Mette Kalve, telefon: 98 45 79 47


Rådgiver Inger Elisabeth Borge, telefon: 47 64 54 95