Totalt 25 millioner til Liv og røre

Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Guro Høydal

Publisert:

28.04.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Folkehelseprogrammet Liv og røre i Vestfold og Telemark mottok i forrige uke ytterligere 12,9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. Totalt har stiftelsen bidratt med 25 millioner kroner som vil skape liv og røre i barnehager og skoler i fylket.

- Det er fantastisk gledelig at vi har fått ytterligere 12,9 millioner til Liv og røre. Vi vet jo hvor viktig fysisk aktivitet og sunne og inkluderende måltider er for både den fysiske og psykiske helsa. Liv og røre setter dette i system og sørger for at det blir en naturlig del av barnehage- og skolehverdagen. Det er utrolig moro å se den entusiasmen og gleden som er blant elevene når de holder på med aktiviteter gjennom Liv og røre. Jeg ønsker derfor å rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som nå bidrar til at vi får mulighet til å videreutvikle og spre Liv og røre til enda flere kommuner i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg vil også benytte muligheten til å takke alle samarbeidspartnerne våre. Sammen med frivilligheten, idrettskretsen og ikke minst kommunene gir Liv og røre stadig flere barn og unge en bedre hverdag i fylket vårt, sier Maja Foss Five, hovedutvalgsleder for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Ser at det gir resultater

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som støtter tiltak som skaper engasjement, gir verdi over tid, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Siden starten i 2002 har stiftelsen bidratt med over sju milliarder kroner til ulike tiltak som støtter opp om dette.

- Vi er svært glade for å kunne støtte prosjektet slik at flere barn og unge i Vestfold og Telemark fylkeskommune får ta del i Liv og røre. Vi har tidligere støttet lignende prosjekter i andre regioner og ser at de gir gode resultater. Liv og røre skal bidra til bedre helse og økt trivsel og livskvalitet for barnehagebarn og skoleelever. Nå håper vi at enda flere barn og unge kan få mer lærelyst og en bedre skolehverdag, sier Anne Beth Steinsland i Sparebankstiftelsen DNB.

Et milliondryss over skoler og barnehager

Leder for Liv og røre, Jorunn Borge Westhrin sier at tildelingen er en gavepakke som vil utgjøre en betydelig forskjell for barn og unge i både barnehager, grunnskoler og videregående skoler i hele fylket. At vi nå får hele beløpet vi søkte om i fjor høst,  gir oss et enda større handlingsrom for å få med flere kommuner. 

- Millionene vi nå har mottatt skal blant annet gå direkte til kompetanseheving og fagsamlinger med erfaringsutveksling. Det er også satt av en penger til frikjøp av Liv og røre-ambassadører som skal være pådrivere og ivareta Liv og røre på skolene og i barnehagene. Vi har også opprettet en tilskuddsordning hvor skolene kan søke om midler til å forsterke Liv og røre-satsingen på egen skole. Da vår første utlysning i denne tilskuddsordningen hadde søknadsfrist i mars og i april, delte vi ut hele én million kroner til ulike Liv og røre tiltak på skolene. Arbeidet med å utvikle en tilpasset modell for helse- og oppvekstfag på Kragerø videregående skole er godt i gang.  Søvn er også blitt inkludert i denne modellen. Liv og røre skal spres til andre videregående skolene med lignende utdanningsretninger i årene som kommer. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB er rett og slett en gavepakke til alle barnehager og skoler i fylket vårt. Vi håper derfor at alle kommuner i Vestfold og Telemark søker og blir med i Liv og røre, understreker Westhrin.

Alle kommuner har blitt invitert

Etter første tildeling i september sendte fylkeskommunen ut invitasjon til alle kommuner i Vestfold og Telemark fylke om å bli med i Liv og røre.

- Det er opp til den enkelte kommune om de velger å gå i gang med Liv og røre i barnehage og/eller grunnskole. Mange kommuner er allerede med, flere er i dialog og det er plass til enda flere fra høsten 2022. Forankring er svært viktig for oss, så vi oppfordrer derfor alle kommuner til å ta kontakt i god tid slik at vi kan bruke tiden godt fram mot oppstart, avslutter Westhrin.

 

For mer informasjon, se: 

Vestfold og Telemark fylkeskommune - Liv og røre (vtfk.no)

Du kan skape et bedre nærmiljø for barn og unge! | Sparebankstiftelsen