5 millioner til strakstiltak mot flere MC-ulykker

Direktør for samferdsel i fylkeskommunen, Gunnar Berg Treidene, og Jan Petter Lyng fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Foto: Tania Ripoll

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

02.07.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

På 16 tragiske forsommerdager har vi hatt fem MC-dødsfall i Vestfold og Telemark. Vi er på vei inne i en sommer med rekordstor trafikk, og et uoversiktlig trafikkbilde med mange uerfarne sjåfører i alt fra bobiler til MC’er.

Mange av disse ønsker seg til vår vakre natur – og til våre svingete fylkesveier.
Samtidig advarer politiet allerede om uaktsom kjøring på veiene i fylket.


I tillegg til å oppfordre alle til særlig aktsom kjøring i sommer, har fylkeskommunen i lys av den alarmerende ulykkesstatistikken snudd seg rundt, og fått på plass en pakke med strakstiltak for å bedre sikkerheten for MC-førerne.


Oppfriskningskurs for 100 MC-førere


– Vi blir fort overmodige ungdommer når vi setter oss på motorsykkelen. Men det er ikke nok å ha lappen: vi MC-førere må trene igjen og igjen, helt til vi responderer på ryggmargsrefleks når uhellet først er ute, sier Gunnar Berg Treidene, samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og mangeårig MC-fører.


Derfor har fylkets trafikksikkerhetsutvalg bevilget 50 000 kroner til oppfriskningskurs for MC-førerne.


– Med dette får vi kurset opp til 100 MC-førere, i samarbeid med NAF MC. Vi håper at dette kan være et bidrag til å redde liv nå i sommer, sier leder for trafikksikkerhetsutvalget, og for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg (A).


Det første kurset er allerede torsdag 2. juli, det neste tirsdag 7. juli. Begge kursene holdes i Tønsberg, og har plass til 25 førere per kurs. 

Påmelding på mob. 456 03 030 til Siv Kristoffersen, NMCU og NAF MC.


–Det viktigste sikkerhetsutstyret du har sitter i hodet. Tren – og sett ned farten! sier Vibeke Lin Jacobsen, leder for MC forum Telemark, som samarbeider med fylkeskommunen om tiltakene.


5 millioner til utbedring av sideterreng

50 000 kroner til kurs for 100 MC-førere.jpg

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gir 50 000 kroner til oppfriskingskurs for 100 MC-førere. 
Fra venstre: Kathrine Evensen (H), FTU; Vibeke Lin Jacobsen, SVV og leder for MC forum Telemark; Henning Johansen, Sør-Øst politidistrikt; Siv Merete Kristoffersen, NMCU; Gunnar Berg Treidene, samferdselsdirektør, Vestfold og Telemark fylkeskommune; Jan Petter Lyng, NCMU; og Kathrine Kleveland (Sp), FTU.

Samtidig er fylket, som eier av 3100 kilometer med fylkesveier, svært klar over at MC-førerne er myke trafikanter i stor fart.

Derfor har sektor for samferdsel i fylkeskommunen omprioritert over 5 millioner kroner som skal brukes til sikring av sideterrenget på de mest populære MC-rutene. Tiltakene vil gjennomføres i nært samarbeid med MC-folket, og vil inkludere f.eks. fjerning av trær og stolper, flytting av skilt, og ikke minst underskinne i de farligste svingene.

–Vi er svært glade for det gode samarbeidet vi har med MC-organisasjonene. Det er de som vet hvor skoen trykker, sier leder for trafikksikkerhetsutvalget, Arve Høiberg.