50 millioner til nye LED-lamper

Sammenlikning mellom ny og gammel armatur.
Sammenlikning mellom ny og gammel armatur. Foto: Martin Fagervold

Publisert:

25.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkestinget har bevilget øremerkede midler til å skifte ut resten av gatebelysningen på våre fylkesveier.

I tillegg til bedre lys og enklere vedlikehold er det mange penger å spare på lavere strømregning ved å skifte ut de gamle lysarmaturene. Siden 2021 har Vestfold og Telemark fylkeskommune skiftet ut 3840 lamper og sitter nå inne med svært positive erfaringer fra lamper med LED-teknologi. Lyskvaliteten er langt bedre og det merkes på strømregningene at de nye lampene bruker mindre energi. Pærene må aldri byttes og lampene krever dermed mindre vedlikehold. I tiden som kommer vil cirka 12.000 gamle armaturer bli skiftet ut med nye LED-lamper.

Smart teknologi


De nye armaturene med LED-teknologi er også utstyrt med smartstyring. Det vil si at lampene blant annet er programmert til å dimme lyset i et gitt tidsrom om natten, hvor det er lite trafikk. Ved å senke lysstyrken i perioder gir dette ytterligere utslag på strømregningen. I tillegg er lampene utstyrt med en type universalplugg som muliggjør enkel montering av mer avanserte styresystemer etter hvert som produsentene utvikler seg. Hva det koster å lyse opp alle fylkesveiene er avhengig av strømprisen. Den nye teknologien gir en besparelse på minimum 40 prosent. Hvis vi opererer med én krone per kilowatt sparer fylkeskommunen 1, 23 millioner kroner i året på lavere strømregning med lampene som allerede er skiftet ut. Med dagens strømpriser er besparelsen naturlig nok enda større. Da prosjektet startet ble nedbetalingstiden for investeringen satt til ni år. Med dagens strømpriser vil nedbetalingen gå enda raskere. 

Miljøvennlig


At de nye lampene bruker mindre energi, er også mer miljøvennlig. Lampene som er montert allerede gir en besparelse på 286 tonn CO2 som tilsvarer cirka 1, 4 million kjørte kilometer med en bensin eller diesel-bil.


LED-lampene lyser bedre, har mer riktig fargetemperatur og gir et mer naturlig lys. Med lyset fra de nye lampene kommer de riktige fargene fra omgivelsen bedre frem enn med de gamle lampene som gir et gulere lys. Penger spares også som følge av bedre sikkerhet. Bedre opplyste veier gir bedre sikkerhet og er dermed med på å hindre ulykker. Strekningene som får nye lamper, får belysning i henhold til kravene i håndbøkene.