570 000 kroner i stipender

Noen av stipendmottakerne. Fra venstre: Lena Sjøl, styrkeløft, Thomas Lunde, scenekunst, Ingerid Vadder, langrenn, Henrik Flåtnes, friidrett, Christopher Tveråen, motorsport, Martin Grøsfjeld, parahockey, Johanne Birkelund, kunsthåndverk og Exauce Mukubu, bryting. Foto: Privat, Tonje Walde, Martin Riseth, Tonje Walde,Nazionale Italiana Para Ice Hockey, UWW/Tartu/Maadleb

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

05.06.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Aldri før har fylkeskommunen delt ut så mange i stipender som i år. Åtte idrettsutøvere og fem kunstnere tildeles til sammen 570 000 kroner.

I onsdagens møte i hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark fylkeskommune ble årets stipendtildelinger enstemmig vedtatt. Det var mange kvalifiserte søkere til begge stipender, og juryene hadde en krevende jobb med å vurdere kandidatene opp mot hverandre. 

Forbilder og ambassadører for fylket

Det kom inn hele 36 søknader om kunstnerstipend og 52 søknader om toppidrettsstipend.

- Stipendene tildeles de ypperste utøverne innenfor idrett og kunst i fylket vårt, som med sine prestasjoner, høye ambisjoner og dedikerte arbeid gjør dem til forbilder og ambassadører i sine idrettsgrener og kunstuttrykk. Nivået og bredden blant søkerne sier mye om hvor mange utøvere på høyt nivå vi har innenfor idrett og kunst i Vestfold og Telemark, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Selve overrekkelsen av stipendene skal gjøres under høstens Idrettsgalla i Vestfold og Telemark, og den årlige Kulturkonferansen i fylket. 

Årets kunsterstipend

 • Kjetil Flatland, musikk 
 • Mathias Humlen, musikk 
 • Liv Kristin Holmberg, visuell kunst 
 • Johanne Birkeland, kunsthåndverk 
 • Thomas Lunde, scenekunst 

Årets toppidrettsstipend

 • Lena Sjøl, styrkeløft 
 • Martin Grøsfjeld, parahockey 
 • Christopher Tveråen, motorsport 
 • Iver Johan Knotten, sykkel 
 • Exauce Mukubu, bryting 
 • Fredrik Solberg, parasvømming 
 • Henrik Flåtnes, friidrett 
 • Ingerid Vadder, langrenn 

Økt satsing

Rammen politikerne hadde å fordele er på 320 000 kroner til toppidrettsstipend, fordelt på inntil åtte stipender på 40 000 kroner. Det er en økning på 45 000 kroner sammenliknet med hva de to tidligere fylkene hadde. For kunstnerstipendet er rammen 250 000 kroner, fordelt på fem stipender. 

- Målet med stipendene er å bidra til å bygge Vestfold og Telemark som et idrettsfylke, hvor utøvere opplever gode rammer for satsing. Og bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving, forklarer Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i fylket. 

Retningslinjene til grunn for Toppidrettsstipendet er innrettet mot unge utøvere mellom 16-23 år fra Vestfold og Telemark, som har et høyt internasjonalt nivå. Kandidater for kunstnerstipendet er profesjonelle utøvere som har sitt virke i fylket.