6 millioner til kompetanseheving

Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: VTFK / Tom Riis

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

03.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune bevilger nå seks millioner kroner for å heve kompetansen til ansatte og unngå permitteringer og oppsigelser. Tiltaket har som mål å redde små- og mellomstore bedrifter i regionen.

Formålet med Bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er å gi tilskudd til kompetanseheving som skal motvirke utstøting fra arbeidslivet. 

— Vestfold og Telemark fylkeskommune besluttet tirsdag 31. mars å bevilge 6 millioner kroner til kompetanseheving blant de ansatte i små- og mellomstore bedrifter som følge av koronasituasjonen. Dette er ett av flere tiltak som kan være med på å redde små- og mellomstore bedrifter i regionen vår. Jeg er glad for at fylkeskommunen tar grep, og det raskt, sier leder av hovedutvalget for næring og reiseliv, Truls Vasvik.  

Mer om tilskuddsordning.

Tilskuddsordning fra 2020 

Fra 1. januar 2020 fikk Vestfold og Telemark fylkeskommune overført ansvaret for BIO-ordningen fra NAV. Overføringen er en del av regionreformen, og oppgaveoverføring til de nye regionene. 

Liv Marit Hansen er seksjonsleder for kompetanse og inkludering i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hun forteller at det er ingen tvil om at BIO-midlene nå kommer godt til nytte.  

— Fylkeskommunen ønsker at flest mulig skal komme seg gjennom korona-krisen, og dette er et av tiltakene som kan hjelpe bedrifter et stykke på vei. Dette er en positiv nyhet for de virksomhetene som lever usikkert i fylket akkurat nå, og jeg håper flere små- og mellomstore bedrifter benytter seg av denne muligheten, sier Hansen.  

Skal styrke kompetansen

Tilskuddet er ment for å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsutfordringer, og som på bakgrunn av slike utfordringer må foreta en vesentlig endring av bedriften sin produksjon, eller etablere seg på nye markeder.   

— Bedrifter som er berørt av korona-krisen vil kunne få innvilget støtte til kompetansehevende tiltak for å unngå og måtte permittere, eller få permitterte medarbeidere tilbake i arbeid. Jeg håper flere bedrifter ser på dette som en mulighet til å styrke ansattes kompetanse slik at bedriften er best mulig rustet for tiden etter krisen, avslutter Vasvik.  

Søk tilskudd 

Fylkestinget vedtok tirsdag 31. mars at tilskuddet skal øke fra 2 til 6 millioner kroner. Det er virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, som kan søke om bedriftsintern opplæring.