Sande er pilot for inkludering

På bildet ser du inngangen til Sande videregående skole.
Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert:

17.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkeskommunen deltar i "Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis", og Sande videregående skole er med som pilotskole. - Vi lærer av hverandre, sier skolens rektor.

Rektoren, Wenche Lien, sier til Universitetet i Stavanger at de ansatte ved skolen er motivert for å jobbe med inkludering. - Opplegget er midt i blinken. 

"Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis" skal bidra til inkludering av barn og unge, og hvordan barna kan få den hjelpen de trenger - om de går i barnehage, grunnskole eller i videregående skole. 

Les hele saken fra Universitetet i Stavanger her.

Gode refleksjoner

Sande-rektoren skryter av opplegget på mange vis, og setter pris på at det byr både på teori og praksis og fører til pedagogisk refleksjon. 

– I skolens terminologi er spesialundervisning et snevert område, men dette med inkluderende praksis treffer hele skolesamfunnet, sier Heidi Staurheim til Universitetet i Stavanger. Hun er seksjonsleder for PP-tjenesten i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Valgt inkluderende praksis

I stortingsmeldingen som gjelder for 2019-2020, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO  varslet regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  

Ordningen skal bidra til å bygge grunnleggende kompetanse for å ivareta inkludering og tilrettelegging i tråd med målsettingene for kompetanseløftet. Fylkeskommunen og videregående opplæring inngår i målgruppen for kompetanseløftet, også de yrkesforberedende programmene.

- Vestfold og Telemark fylkeskommune er med i pulje 1 i Kompetanseløftet og har gått i partnerskap med Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Vi har valgt å ha fokus på inkluderende praksis, forteller Staurheim, og skryter av Sande-skolen som jobber så godt med kompetanseløftet.