Adgang til politiske møter for presse og publikum

Foto: Una Odilie Tombre Hansen

Publisert:

18.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Det blir nå tilrettelagt for at presse og andre interesserte kan være tilhørere ved avholdelse av digitale møter i folkevalgte organer i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Følgende møter avholdes:

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett
torsdag 19.03 kl. 10.00
Pressen og publikum kan gis adgang til å se møtet i fylkeshuset Tønsberg

Hovedutvalg for samferdsel
torsdag 19.03 kl. 10.00
Pressen og publikum kan gis adgang til å se møtet i fylkeshuset Tønsberg

Hovedutvalg for klima, areal og plan
torsdag 19.03 kl. 12.00
Pressen og publikum kan gis adgang til å se møtet i fylkeshuset Skien

Møter i fylkesutvalg og valg- og reglementsnemnda avholdes 25.03
Pressen og publikum kan gis adgang til å se møtet i fylkeshuset Tønsberg

Fylkestinget vil bli avholdt den 31.03 og 01.04
Pressen og publikum kan gis adgang til å se møtet i fylkeshuset Tønsberg

Mer informasjon om ordningen

Presse og publikum gis fysisk adgang til møterom med visning av møtet ved enten fylkeshuset i Skien eller Tønsberg. Se ovenfornevnte steder der presse og publikum gis adgang.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og praktisk tilrettelegging, ber vi om at pressen og publikum tar kontakt i god tid før møtet.

Presse og publikum som ønsker tilgang til møtene, må ringe vårt sentralbord på tlf.: 35 91 70 00 (åpningstid kl. 09.00 - 14-00) for å melde sin interesse og avtale oppmøtetidspunkt.

Politisk møtekalender

Her finner du full oversikt over kommende politiske møter samt sakspapirer. 


Emneord:

Koronavirus