Vårløsning kan gi telerestriksjoner

Tidlig vårløsning gjør at vi vurderer å innføre redusert aksellast på veiene i fylket.
Det milde været gjør at sektor for Samferdsel, miljø og mobilitet vurderer å redusere tillatt aksellast på enkelte veier for å unngå skader. Foto: Tor Arvid A. Gundersen
Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 og forskrift om bruk av kjøretøy §5-14 vurderes det innført aksellastrestriksjoner på følgende veger i Vestfold og Telemark våren 2020: Tømmertransport og andre planlagte transporter må utføres mens det ennå er tele i vegen.
 
Restriksjonene vurderes for å unngå skader på veiene i vårløsningen.
 
Restriksjonene trer i kraft når skiltene blir satt opp på den enkelte veg, og opphører når skiltene blir tatt ned igjen.

Det gjøres unntak fra restriksjonene for renovasjon, utkjøring av melk i tank, utkjøring av fór til husdyr, tømming av septik, bergingsbiler, utrykningskjøretøy, vegvedlikeholdsmaskiner og buss i rute.

Vi gjør oppmerksom på at også kommuner kan innføre telerestriksjoner på sine kommunale veger.
For nærmere info; ring Vegtrafikksentralen tlf. 175.
 
 • Fv. 3280X fv. 32 - Luksefjell  6 tonn
 • Fv. 3290  Bjørntvedtvegen x Hulkavegen – Kjellemoen 4 tonn
 • Fv 3298 X fv. 353 - X Skjelbredstrand 6 tonn
 • Fv. 3304 X fv. 450 Førstøyl – x fv. 3402 Heimdal 6  tonn
 • Fv. 3306 X rv. 36 Kubru - Stavdal  6 tonn
 • Fv. 3308 X fv.356 - Fjellbrua 6 tonn
 • Fv. 3312 X fv. 3310 - Singusdal 6 tonn
 • Fv. 3316 X fv. 359 Dagsrud – x fv 359 Østerå Bru  6 tonn
  Fv. 3318 X fv. 359 Eikja – x fv. 359 Engrav  6 tonn
 • Fv. 3320 X fv. 3324 Fjågesund – x fv. 3320 Strengen  6 tonn
 • Fv. 3324 X rv. 41 Kviteseid – x fv. 38 Grova  6 tonn
 • Fv. 3326 X fv. 3328 Nes – x fv. 3320 Kilen 6 tonn
 • Fv. 3336 X fv. 360 Gvarv - Hørte  6 tonn
 • Fv. 3342 X fv. 360 Nautsund – Notodden grense  6 tonn
 • Fv. 3344 X fv. 37 – Hove grustak   8 tonn
 • Fv. 3356 X fv 3358 Høen – x fv. 359 Finndal  6 tonn
 • Fv. 3358 X fv. 3356 Høen – Skaudalen  8 tonn
 • Fv. 3364 X fv. 363 Grådalen – Rørholt Brygge  6 tonn
 • Fv. 3366 X E18 Gjerdemyra – Dal  6 tonn
 • Fv. 3380 X rv. 41 Tveitsund – x rv. 41 Nesland 6 tonn
 • Fv. 3382 X rv. 41 Nissedal kirke – Rafoss  6 tonn
 • Fv. 3384 X fv. 355 Verpe– Øvre Birtedalen  8 tonn
 • Fv. 3388 X fv. 355 Hegglandsgrend – Lifoss  6 tonn
 • Fv. 3390 Veum - Aslestad  6 tonn
 • Fv. 3392 X fv. 38 Vrådal – x fv. 38 Vråliosen  6 tonn
 • Fv. 3394 X fv. 38 Krossli – Bandaksli  6 tonn
 • Fv. 3396 Skafså kirke - Grimdalen  6 tonn
 • Fv. 3398 Mule – x fv. 3396 Skafså kirke  3 tonn
 • Fv. 3402 Lårdal  6 tonn
 • Fv. 3406 X E134 Gøytil – x fv. 38 Liosvingen  6 tonn
 • Fv. 3408 Børtevegen 6 tonn
 • Fv. 3410 Høydalsmo – Austbø  6 tonn
 • Fv. 3412 Fiskestien 6 tonn
 • Fv. 3414 Nesland - Haddeland 6 tonn
 • Fv. 3416 X fv. 37 Arabu – Varland  6 tonn
 • Fv. 3428 X fv. 3430 Tuddal – Bondal  6 tonn
 • Fv. 3430 Bitringsnatten - Svineroi  3 tonn
 

Publisert: 04.02.2020 Oppdatert: 08.12.2020 kl.10.43