Vårløysing kan gje telerestriksjonar

Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet vurderer å redusera tilleten aksellast på einskilde vegar for å unngå skader. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Av:

Lars Svensen

Publisert:

29.01.2021

Oppdatert:

14.09.2021 kl.10.37

Førehandsvarsling om redusert aksellast på fylkesvegar i Vestfold og Telemark.
Med heimel i Vegtrafikkloven §7 og forskrift om bruk av kjøretøy §5-14 vurderast det å ta i bruk aksellastrestriksjonar på fylgjande fylkesvegar våren 2021. Tømmertransport og andre planlagde transportar må utførast medan det enno er tele i vegen. 
 

Det vurderast å innføre restriksjonar i tilleten aksellast for å unngå skader i vårløysinga.

Restriksjonane tek til å gjelda frå det tidspunkt skilt vert sette opp på den einskilde veg, og opphøyrer når skilta vert fjerna.

Det gjerast unntak frå restriksjonane for renovasjon, utkjøyring av mjølk i tank, utkjøyring av fór til husdyr, tømming av septik, bergingsbilar, utrykningskjøyretøy, vegvedlikehaldsmaskinar og bussar i rute.

Me gjer merksam på at også kommunar kan ta i bruk telerestriksjonar på sine kommunale vegar.

For nærare info, ring Vegtrafikksentralen tlf. 175.

        Vegnr.        Strekning                  Tillate akseltrykk
 • FV 362      X 134  Haukeli-Øygarden, Arabygdi  6 tonn
 • Fv. 3280    X fv. 32  Luksefjell 6 tonn
 • Fv. 3288    X fv. 32 Høisetbakkane-Viken gr.  6 tonn
 • Fv. 3290    Bjørntvedtvegen x Hulkavegen-Kjellemoen  4 tonn
 • Fv. 3298    X fv.353  Skjelbredstrand  6 tonn
 • Fv. 3304    X rv. 36  Dolhus bru- x fv. 3306 Krossen  6 tonn
 • Fv. 3306    X rv. 36 Kubru-Stavdal  6 tonn
 • Fv. 3308    X fv. 356 Rognsbu - Fjellbrua  6 tonn
 • Fv. 3312    X fv. 3310-Singusdal 6 tonn
 • Fv. 3316    X fv. 359 Dagsrud-x fv 359 Østerå Bru 6 tonn
 • Fv. 3416    X fv. 37 Arabu – Varland 6 tonn
 • Fv. 3318    X fv. 359 Eikja – x fv. 359 Engrav 6 tonn
 • Fv. 3320    X fv. 3324 Fjågesund – x fv. 3320 Strengen 6 tonn
 • Fv. 3324    X rv. 41 Kviteseid – x fv. 38 Grova 6 tonn
 • Fv. 3326    X fv. 3328 Nes – x fv. 3320 Kilen 6 tonn
 • Fv. 3336    X fv. 360 Gvarv - Hørte 6 tonn
 • Fv. 3342    X fv. 360 Nautsund – Notodden grense 6 tonn
 • Fv. 3344    X fv. 37 – Hove grustak 8 tonn
 • Fv. 3356    X fv 3358 Høen – x fv. 359 Finndal 6 tonn
 • Fv. 3358    X fv. 3356 Høen – Skaudalen 8 tonn
 • Fv. 3364    X fv. 363 Grådalen – Rørholt Brygge 6 tonn
 • Fv. 3366    X E18 Gjerdemyra – Dal 6 tonn
 • FV 3378    X  rv. 41 Haugsjåsund - Eikhom 6 tonn
 • Fv. 3380    X rv. 41 Tveitsund – x rv. 41 Nesland 6 tonn
 • Fv. 3382    X rv. 41 Nissedal kirke – Rafoss 6 tonn
 • Fv. 3384    X fv. 355 Verpe– Nesvatn, Agder grense 6 tonn
 • FV 3386    X fv. 3384. Løkjedalen - Øvre Birtedalen 6 tonn
 • Fv. 3388    X fv. 355 Hegglandsgrend – Libru 6 tonn
 • Fv. 3390    X fv. 355 Veum - Aslestad 6 tonn
 • Fv. 3392    X fv. 38 Vrådal – x fv. 38 Vråliosen 6 tonn
 • Fv. 3394    X fv. 38 Krossli – Bandaksli 6 tonn
 • Fv. 3396    Skafså kirke - Grimdalen 6 tonn
 • Fv. 3398    Mule – x fv. 3396 Skafså kirke 3 tonn
 • Fv. 3400    Lundevall, Kviteseid – X E134,Mostøyl 6 tonn
 • Fv. 3402    X fv. 45 Tveiten – Lårdal bryggje 6 tonn
 • Fv. 3404    X fv. 450 Førstøyl – X FV 3402 Heimdal 6 tonn
 • FV 3406    X E134 Gøytil- X Fv37 Liosvingen 6 tonn
 • Fv. 3408    X fv. 37 Liosvingen- X E134 Vinjesvingen 6 tonn
 • Fv. 3410    X 134 Høydalsmo- X FV 37 Austbø 6 tonn
 • Fv. 3412    X fv. 3410 Øyfjell- X FV 37 Hylland. 6 tonn
 • Fv. 3414    Nesland - Haddeland 6 tonn
 • Fv. 3428    X fv. 3430 Tuddal – Bondal 6 tonn
 • Fv. 3430    Bitringsnatten - Svineroi 3 tonn