Innføring av redusert aksellast på fylkesvegar i Vestfold og Telemark frå mandag 21. februar kl. 08.00

Vei som slynger seg fra senter av bildet, inn i kurve mot høyre, før den svinger mot venstre og ut av bildet mot høyre.
Sektor for samferdsel, miljø og mobilitet reduserer tilleten aksellast på einskilde vegar for å unngå skader. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

Av:

Lars Svensen

Publisert:

29.01.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Fylkeskommunen har innført redusert aksellast på fylkesvegar i Vestfold og Telemark.

Med heimel i Vegtrafikkloven §7 og forskrift om bruk av kjøretøy §5–14 innførast det aksellastrestriksjonar på fylgjande fylkesvegar våren 2022.

Restriksjonane tek til å gjelda frå det tidspunkt skilt vert sette opp på den einskilde veg, og opphøyrer når skilta vert fjerna.

Det gjerast unntak frå restriksjonane for renovasjon, utkjøyring av mjølk i tank, utkjøyring av fór til husdyr, tømming av septik, bergingsbilar, utrykningskjøyretøy, vegvedlikehaldsmaskinar/bilar i vegeigars teneste og bussar i rute.

Me gjer merksam på at også kommunar kan ta i bruk telerestriksjonar på sine kommunale vegar.

For nærare info; ring Vegtrafikksentralen tlf. 175.

Vegnr.

Strekning

Tillate akseltrykk

FV 362

X 134 Haukeli – Øygarden, Arabygdi.

8 tonn

Fv. 3280

X fv. 32 – Luksefjell

6 tonn

Fv. 3288

X fv. 32 Høisetbakkane - Viken gr.

6 tonn

Fv. 3290

Bjørntvedtvegen x Hulkavegen – Kjellemoen

4 tonn

Fv. 3298

X fv.353 – Skjelbredstrand

6 tonn

Fv. 3304

X rv. 36 Dolhus bru – x fv. 3306 Krossen

6 tonn

Fv. 3306

X rv. 36 Kubru - Stavdal

6 tonn

Fv. 3308

X. fv. 356 Rognsbu - Fjellbrua

6 tonn

Fv. 3312

X fv. 3310 - Singusdal

6 tonn

Fv. 3316

X fv. 359 Dagsrud – x fv 359 Østerå Bru

6 tonn

Fv. 3416

X fv. 37 Arabu – Varland

6 tonn

Fv. 3318

X fv. 359 Eikja – x fv. 359 Engrav

6 tonn

Fv. 3320

X fv. 3324 Fjågesund – x fv. 3320 Strengen

6 tonn

Fv. 3324

X rv. 41 Kviteseid – x fv. 38 Grova

6 tonn

Fv. 3326

X fv. 3328 Nes – x fv. 3320 Kilen

6 tonn

Fv. 3336

X fv. 360 Gvarv - Hørte

6 tonn

Fv. 3342

X fv. 360 Nautsund – Notodden grense

6 tonn

Fv. 3344

X fv. 37 – Hove grustak

8 tonn

Fv. 3356

X fv 3358 Høen – x fv. 359 Finndal

6 tonn

Fv. 3358

X fv. 3356 Høen – Skaudalen

8 tonn

Fv. 3364

X fv. 363 Grådalen – Rørholt Brygge

6 tonn

Fv. 3366

X E18 Gjerdemyra – Dal

6 tonn

FV 3378

X RV 41 Haugsjåsund - Eikhom

6 tonn

Fv. 3380

X rv. 41 Tveitsund – x rv. 41 Nesland

6 tonn

Fv. 3382

X rv. 41 Nissedal kirke – Rafoss

6 tonn

Fv. 3384

X fv. 355 Verpe– Nesvatn, Agder grense

6 tonn

FV 3386

X FV 3384. Løkjedalen - Øvre Birtedalen

6 tonn

Fv. 3388

X fv. 355 Hegglandsgrend – Libru

6 tonn

Fv. 3390

X FV 355 Veum - Aslestad

6 tonn

Fv. 3392

X fv. 38 Vrådal – x fv. 38 Vråliosen

6 tonn

Fv. 3394

X fv. 38 Krossli – Bandaksli

6 tonn

Fv. 3396

Skafså kirke - Grimdalen

6 tonn

Fv. 3398

Mule – x fv. 3396 Skafså kirke

6 tonn

FV 3400

Lundevall, Kviteseid – X E134,Mostøyl

6 tonn

Fv. 3402

X FV 450 Tveiten – Lårdal bryggje

6 tonn

Fv. 3404

X fv. 450 Førstøyl – X FV 3402 Heimdal

6 tonn

FV 3406

X E134 Gøytil- X Fv38 Liosvingen

6 tonn

Fv. 3408

X FV38 Liosvingen- X E134 Vinjesvingen

6 tonn

FV 3410

X 134 Høydalsmo- X FV 37 Austbø

8 tonn

Fv. 3412

XFV 3410 Øyfjell- X FV 37 Hylland.

6 tonn

Fv. 3414

Nesland - Haddeland

6 tonn

Fv. 3418

Gvammen - Stutthus

6 tonn

Fv. 3424

Moland - Langelim

6 tonn

Fv. 3428

X fv. 3430 Tuddal – Bondal

6 tonn

Fv. 3430

Bitringsnatten - Svineroi

3 tonn