Aksjonsuka fører til flere unge med læreplass

Gjentar fjorårets suksess: 100 lærlinger fikk i fjor læreplass takket være Aksjonsuka. Nå er det i gang igjen. Foto: VTFK / Marita Nilsen

Av:

Marita Nilsen

Publisert:

05.08.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

I én uke skal dugnadsarbeidere jobbe intensivt med å finne riktig læreplass til hver enkelt søker. Aksjonsuka er Vestfold og Telemark fylkeskommunes initiativ i forbindelse med den nasjonale kampanjen Læreplassjeger.

Den neste uka møtes representanter fra opplæringskontorene i Vestfold og Telemark, de videregående skolene, Oppfølgingstjenesten, fag- og yrkesopplæring, NAV, NHO og LO for å gjenta fjorårets suksess om å matche søkere uten plass med ledige læreplasser.

«Målet vårt er å gi alle lærlinger og lærekandidater i Vestfold og Telemark læreplass. Vi ønsker å videreføre det vellykkede tiltaket fra i fjor. Vi erfarte da at når flere aktører jobber sammen, og bruker sitt kontaktnett i arbeidslivet, fører det til at flere lærlinger får kontrakt»

- Fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Alle søkere som ønsker læreplass, skal få læreplass

Fagopplæringssjef i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Kristina Rabe, forteller at alle kvalifiserte søkere med rett som står uten læreplass i begynnelsen av august, skal kontaktes i løpet av Aksjonsuka.

– Alle som jobber i dette feltet setter seg sammen, for å jobbe med hver enkelt lærling. Dette ble en suksess i fjor, og dermed viser det seg at et målrettet og konsentrert oppfølgingsarbeid mot hver enkelt lærling og bedrift gir resultater, sier Rabe.

Aksjonsuka samler viktige aktører som tar ansvar for de søkerne som ikke har fått plass. Fjorårets dugnad ga 100 lærlinger og lærekandidater læreplass.

– Det har vært en spesiell situasjon denne våren. Fylkeskommunen, opplæringskontorene og arbeidsgivere har stått på for å få avviklet fagprøver, for å frigjøre læreplasser fra høsten. Utdanning av fagarbeidere er en viktig del av det langsiktige rekrutteringsarbeidet i mange bransjer. Vår erfaring er at bedrifter tar inn lærlinger, selv om det er usikre tider, og det synes vi er svært positivt, sier Rabe.

Klikk deg inn for å bli lærebedrift her.

Skal føre til flere unge i fast arbeid

Prosjektet Flere unge i fast arbeid (FUFA), som er et samarbeid mellom flere offentlige aktører i fylket, tar tak i utfordringen med at det er ca. 10 prosent av unge mellom 18 og 30 i Vestfold og Telemark som er utenfor arbeid og opplæring. Aksjonsuka og Læreplass-jeger er et av flere satsningsområder som støttes av FUFA.

– Én av de viktigste enkeltfaktorene for å komme i arbeid, er å fullføre videregående opplæring. Målet om å sikre unge læreplass, og jobbe for at de fullfører og består opplæringen, er derfor viktig, sier prosjektleder i FUFA, Gro Merethe Rørvig.

I tillegg viser undersøkelser NAV og NHO gjennomfører, at behovet for fagarbeidere er stort og vil være økende i årene som kommer.

– Vi håper derfor at enda flere fagansvarlige i bedrifter og virksomheter i fylket ser at lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal, som sikrer nødvendig kompetanse i den enkelte bransje framover. Etter én uke med fokusert dugnadsarbeid, håper vi at flere læreplasser er fylt opp med søkere, til glede for både unge og virksomhetene, avslutter Rørvig.

Klikk deg inn for å søke læreplass her.

WorldSkills8_vtfk_logo.jpg