Søke om tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Tid for sykkelprøve Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Ann-Carin Risinggård

Publisert:

16.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fem millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i fylket

Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune tildeler 5 millioner kroner til ulike trafikksikkerhetsprosjekter i fylket. Nå er det mulig å søke om disse midlene.

Tilskudd til ikke-fysiske tiltak

Prioriterte tiltak bør støtte opp om Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, ATP Telemark, og Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold. Tiltakene bør derfor være av ikke-fysisk eller holdningsskapende art. Det vil være en fordel om tiltakene kan være gyldige for hele det nye fylket.
 
For en oversikt over tiltak som fikk støtte i 2021, se Trafikksikkerhetsutvalgets aktivitetsplan

Søknadsfrist 1. november

Søknadsfrist 1. november 2021

Søknader sendes til post@vtfk.no. Merk søknaden «Aktivitetsplan 2022».

 
For spørsmål, kontakt Henriette Auensen