Søke om tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Tid for sykkelprøve Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Ann-Carin Risinggård

Publisert:

16.09.2021

Oppdatert:

16.09.2021 kl.14.05

Fem millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i fylket.
Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark fylkeskommune tildeler 5 millioner kroner til ulike trafikksikkerhetsprosjekter i fylket. Nå er det mulig å søke om disse midlene. 
 
Tilskudd til ikke-fysiske tiltak
Prioriterte tiltak bør støtte opp om Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, ATP Telemark, og Trafikksikkerhetsplanen for Vestfold. Tiltakene bør derfor være av ikke-fysisk eller holdningsskapende art. Det vil være en fordel om tiltakene kan være gyldige for hele det nye fylket.
 
For en oversikt over tiltak som fikk støtte i 2021, se Trafikksikkerhetsutvalgets aktivitetsplan
 
Søknadsfrist 1. november
Søknadsfrist er 1. november 2021.
Søknader sendes til post@vtfk.no. Merk søknaden «Aktivitetsplan 2022».
 
For spørsmål, kontakt Henriette Auensen