Alle skriftlige eksamener for elever på videregående skole er avlyst

Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Stig Larsen

Publisert:

25.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Kunnskapsdepartementet ser også på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Begge deler vil bli besluttet etter påske. Det er tidligere besluttet at alle eksamener for elever på IB (International Baccalaureat) er avlyst.

Om standpunktkarakter

Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være grunnlag for vurderingen av standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Standpunktkarakterer i fag blir gitt ved avslutningen av opplæringen, og skal føres på vitnemålet. Normalt skal skolene sette standpunkt de siste én til to månedene med opplæring i faget. Nå anbefaler utdanningsdirektoratet at lærerne begynner å jobbe med vurderingsgrunnlaget til standpunkt så snart det lar seg gjøre.

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Det vil gjøres en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God.

Eksamenskontoret

Eksamen i Vestfold:

eksamenskontoret@vtfk.no

Eksamen i Telemark:

tfkeksamenskontoret@vtfk.no

Felles tlf: 35 91 70 10

Tirsdag til fredag kl. 09-14

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.