Anbudskonkurranse for skoleskyss og flexiruter i hele Telemark

Anbudskonkurranse om rammeavtaler transporttjenester
Anbudskonkurranse om rammeavtaler transporttjenester Foto: Dag Jessen

Publisert:

24.01.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune inviterer til åpen anbudskonkurranse om rammeavtaler for transporttjenester med taxi og minibuss i Telemark, og for transport av skoleelever og andre reisende med flexiruter.

Konkurransen omfatter 51 delkontrakter, fordelt på 17 kontraktsområder som samsvarer med dagens kommunegrenser i Telemark.

Kontraktsområder/kommuner

1. Bamble 7.Midt-Telemark 13. Siljan    
2.Drangedal 8. Nissedal 14. Skien    
3. Fyresdal

9. Nome

15. Tinn

   

4. Hjartdal

10. Notodden

16 . Tokke

   
5. Kragerø 11. Porsgrunn 15. Vinje    
6. Kviteseid 12. Seljord      
         

Anskaffelsen har en kontraktsperiode på 3 + 1 år, med en angitt samlet verdi for alle på 304,75 millioner kroner uten merverdiavgift.

Skoleskyss

Transporttjenester gjennom bruk av rammeavtalene skal, sammen med avtaler om bruk av ordinære rutebusser og skolebusser, ivareta oppdragsgivers behov i forbindelse med lovpålagt skoleskyss og skoleskyss som oppdragsgiver organiserer på bestilling fra aktuelle kommuner.

Transportene skal ivareta elevers rettigheter for transport til og fra skolen etter opplæringsloven, samt regelverk og retningslinjer for skoleskyss gitt av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Flexiruter

Transporttjenester gjennom bruk av rammeavtalene skal ivareta oppdragsgivers behov for bestillingstransport. Bestillingstransporten består av flexiruter, taxi for buss og lignende – og benevnes samlet som Flexiruter.

Flexiruter er et tilbud åpent for alle. Tilbudet er en del av det ordinære kollektivtilbudet som i hovedsak utføres med rutegående buss. Flexiruter skal kjøres i henhold til den til enhver tid gjeldende ruteplanen. Siden rutetilbudet er etterspørselsstyrt, vil rutetilbudet bli evaluert hyppig. Som hovedregel kjøres Flexiruter i lavtrafikk, dvs. utenom rush og skoleskyss.

Tilbudsfrist

Frist for å levere tilbud er 06.mars 2023.

Disse kan delta

Anbudskonkurransen er åpen for alle transportører som oppfyller fastsatte krav i konkurransegrunnlaget, som selskap og taxisentraler, drosjeløyve­havere og turvognløyvehavere.

Kunngjøringen ligger ute på Doffin

Anbudskonkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen under tittelen «2023 Transporttjenester taxi og minibuss Telemark - rammeavtale» og kunngjort for EØS-området i Tenders Electronic Daily (TED) databasen.

Mer info om konkurransen er å finne på doffin.no (ref.nr.2023-643004).