Anitra Fossum ansatt som seksjonsleder klima, miljø og internasjonalisering

Anitra Fossum er ansatt som seksjonsleder klima, miljø og internasjonalisering Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Hun kommer fra stillingen som virksomhetsleder for plan, byggesak og landbruk i Holmestrand og Sande kommuner og begynner i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune 16. september.

Fossum sier hun søkte stillingen fordi klima- og miljøspørsmål er blant de viktigste samfunnsutfordringene vi står overfor og mener disse spørsmålene preger arbeidet med samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt.

-Dette er en stilling jeg er svært motivert for. Oppmerksomheten mot miljø og klimaspørsmål vil bare øke i tiden som kommer. Offentlig sektor må være en pådriver i arbeidet med å skape endringer. Nå gleder jeg meg til å treffe de ansatte og ta fatt på oppgavene sammen med dem!

Fra tidligere har hun lang erfaring fra ulike fylkeskommunale stillinger. Hun har også deltatt som ekspedisjonsdeltaker i en internasjonal miljøekspedisjon. Fossum har også deltatt i planlegging og gjennomføring av sammenslåing av Sande og Holmestrand kommuner. Av utdanning har Fossum graden cand. philol. i arkeologi fra universitetet i Oslo og høyskoleutdannelse i TV-regi.

Mener Fossum passer godt til oppgavene

Øistein Brinck er direktør for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima og blir Fossums nærmeste leder.

-Jeg gleder med til å få Anitra med på laget. Anitra er en solid leder som kan vise til gode resultater sammen med sine ansatte. Hun er sterkt motivert for oppgavene, har internasjonal erfaring og har nylig vært gjennom en sammenslåingsprosess. Anitra passer oppdraget som hånd i hanske.

Seksjon for klima, miljø og internasjonalisering, som Fossum skal lede, er en seksjon som skal legge til rette for at hensynet til klima og miljø vektlegges i all fylkeskommunal aktivitet. Samt at de mange internasjonale organer der fylkeskommunen deltar nyttes for å løse grenseoverskridende utfordringer.

Publisert:

18.06.2019

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05