Infomøte for alle i Holmestrand

Prosjektgruppen i fylkeskommunen på befaring for den nye veien som skal bygges i Holmestrand sentrum.
23. mars informerer prosjektgruppen som leder arbeidet med ny vei gjennom Holmestrand sentrum. Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tor Arvid Austråt Gundersen

Publisert:

14.03.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Sammen med Holmestrand kommune inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommune til informasjonsmøte om ny sentrumsvei gjennom Holmestrand by.

De forberedende arbeidene med ny vei som vil bli bygd delvis i den gamle jernbanetraseen utenom sentrum, er allerede godt i gang.  Byggestart blir i 2023.  For Holmestrand vil dette bety blant annet at sentrum blir frigjort for tungtrafikken.

Åpent for alle

Informasjonsmøtet vil være åpen for alle, enten du er næringsdrivende, er nabo eller bare er interessert i hvordan den nye veien kommer til å bli.  Informasjonsmøtet skal være på Biorama onsdag den 23. mars fra klokka 18-19.30.   Møtet vil bli sendt på Holmestrand kommunes Youtube kanal.
I møtet vil vi presentere prosjektet og hvordan framdriften er tenkt.  Etter presentasjonen blir det anledning til å stille spørsmål.  Via Holmestrand kommunens nettsider kan du også stillespørsmål på forhånd.  Disse spørsmålene vil bli svart ut i møtet. 


Programmet 

• Ordfører ønsker velkommen
• Presentasjon av ansatte fra fylkeskommunen og kommunen som jobber med prosjektet
• Presentasjon av prosjektet og fremdrift
• Spørsmål fra salen
• Orientering fra kommunen
• Hvordan oppdatere deg på prosjektet?
• Spørsmål og oppsummering

Fra fylkeskommunen stiller prosjekteier Ole Brunæs, prosjekteringsleder Bodil Odberg, byggeledere Trude Stenberg og Sveinung Lande, planleggingsleder Rune Gunnerød, prosjektleder Grethe Bodholt og kommunikasjonsrådgiver Tor Arvid Austråt Gundersen på møtet.
Fra kommunen stiller ordfører Elin Gran Weggesrud og næringssjef Arve Vannebo.