Åpning av vinterstengt vei over Imingfjell

Snøbrøyting Foto: Tor Arvid Austråt Gundersen

Av:

Tania Ripoll

Publisert:

24.03.2021

Oppdatert:

14.09.2021 kl.10.37

Fv. 2814 over Imingfjell blir åpnet for fri ferdsel fra fredag 26.3, fra kl. 12.00.

Dette er som kjent et område der villreinen ferdes. Derfor sjekker Statsforvalteren i Oslo og Viken hvor på Hardangervidda reinen befinner seg før de gir tillatelse til å brøyte og åpne veien. 

Veien kan bli stengt på kort varsel

Merk derfor at veien kan bli stengt på kort varsel dersom villreinen flytter seg, som et ledd i forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda.