Årets lærebedrift og årets lærling skal kåres

Nå kan du nominere årets lærling eller årets lærlingbedrift. I fjor var det Mustad bygg v/ Jørgen og Fredrik Mustad som fikk prisen, tildelt av Irene Bordier Haukedal fra Yrkesopplæringsnemnda. Foto: Ivar Sætre, LO.
Nå kan du nominere årets lærling eller årets lærlingbedrift. Foto: Getty Images

Av:

Kristina Rabe

Publisert:

02.09.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Kjenner du en lærling eller lærebedrift som du mener fortjener en pris for ekstra godt arbeid? Nå kan du nominere kandidater!

Forslag til årets lærling og årets lærebedrift kan komme fra prøvenemnda, tillitsvalgte, fagforeningen, bedrifter, opplæringskontor, faglig leder eller andre som er i tett samarbeid med lærebedriften og fag- og yrkesopplæringsseksjonen.

To lærlinger og to bedrifter

To årets lærling og to årets lærebedrift blir kåret. Prisene vil bli utdelt i forbindelse med årets fagbrevutdeling, som foregår i Oseberg kulturhus den 21. november, i Bølgen kulturhus den 23. november og i Ibsenhuset den 24. november.

Postivt blest rundt lærlingene

Målsettingen med fag- og yrkesopplæringsprisene er å skape positiv oppmerksomhet rundt lærlingeordningen og premiere bedrifter som har utmerket seg i opplæringen av lærlinger, og premiere kandidater som har utmerket seg i sitt opplæringsløp.

1. Kriterier for årets lærebedrift er:

  • Lærebedriften har god kommunikasjon med lærling/lærekandidat og fylkeskommunen
  • Lærebedriften har gode systemer for oppfølging og er tilgjengelige for lærlingen (e)
  • Lærebedriften er gode til å sette lærlingen (e) i fokus og viser tillit til lærlingen (e)
  • Lærebedriften er faglig oppdatert på læreplaner, metoder og utstyr og har fokus på bærekraft og miljø.

Med lærebedrift menes frittstående bedrift, opplæringskontor eller medlemsbedrift i opplæringsbedrift.

2. Kriterier for årets lærling/lærekandidat er:

  • Kandidaten tar ekstra initiativ i jobben og viser gode samarbeidsevner.
  • Kandidaten har hatt en ekstra god utvikling, sosialt og faglig gjennom læretiden.
  • Kandidaten viser ekstra gode evner til å tenke bærekraft og miljø.

Foreslå kandidat før 16. oktober

Har du kandidater kan du sende mail med begrunnelse til: fagopplaring@vtfk.no. Forslag må være innkommet innen 16. oktober 2022 for å bli med i vurderingen. Arbeidsutvalget for yrkesopplæringsnemnda behandler innkomne forslag og utpeker prisvinner. 

Hilsen yrkesopplæringsnemnda i Vestfold og Telemark fylkeskommune.