Arrangører kan søke om kompensasjon for tapte billettinntekter

Foto: Getty/kyonntra

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

16.04.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Kulturdepartementets kompensasjonsordninger for tapt billettinntekt og deltakeravgift for kultur, frivillighet og idrett som følge av koronakrisen er nå søkbare.

Ordningene, vedtatt av Stortinget, skal kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter ved avlysning, stenging eller utsettelse av kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Søknadsfrist 21. april

Det er Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter de to kompensasjonsordningene som i første omgang skal kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april. Søknadsfristen er 21.april.

Vestfold og Telemark fylkeskommune oppfordrer alle aktører som kan inngå i disse kompensasjonsordningene til å lese og sette seg inn i kriterier, krav og tidsfrister på følgende lenker:

For kulturarrangører

For arrangører i frivillighet- og idrettssektoren

Ny tilskuddsordning for digital kunstformidling

Dersom du/dere har ideer om nye digitale prosjekter for formidling av kunst og kultur under Korona pandemien, har Kulturrådet opprettet en egen tilskuddsordning som du finner her.

 

For spørsmål, kontakt:

Rådgiver Yvonne Pleym, yvonnep@vfk.no, mob. 41 62 95 66

Rådgiver Line Ruud Ørslien, line.ruud.orslien@vtfk.no, mob. 99 52 52 09