Årsmelding for Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt andre år

Foto fra Verdens Ende og innfelt foto av fylkesdirektør, Arve Semb Christophersen
Foto av det gamle fyret ved Verdens Ende. Innfelt foto av fylkesdirektør Arve Semb Christophersen Foto: ROMAOSLO / iStock / Getty Images Plus og Kristine Mellefoss

Av:

Arve Semb Christophersen, fylkesdirektør

Publisert:

11.05.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Vestfold og Telemark fylkeskommune presenterer her årsmeldingen for 2021.

Som fortsatt ung organisasjon har Vestfold og Telemark fylkeskommune kun eksistert i en «normalsituasjon» i knappe tre måneder. På lik linje med resten av samfunnet har fylkeskommunens andre år har vært preget av koronapandemien på flere områder. Sammenligner vi med 2020, har det likevel vært høyere aktivitet.

De videregående skolene har kjent ekstra godt på utfordringene ved å måtte tilpasse seg stadig vekslende koronarestriksjoner etter varierende smittetrykk. Tannhelse har balansert ut aktiviteten sin med koronatiltak og høyt sykefravær, og kollektiv har håndtert et endret forbruksmønster kombinert med skiftende regler og anbefalinger. Videre har kultursektoren og næringslivet gjennomlevd et år sterkt preget av korona. 

 

Årsmelding_750x416px_med-Arve_Innsida.jpg
Skjermdump av årsmeldingen 2021 i digital versjon

Lavere forbruk og mindre gjeld

Sett under ett kom fylkeskommunen i mål med et mindreforbruk som er noe større enn det opprinnelige budsjettet for 2021. Det skyldes lavere aktivitet enn planlagt, økt skatteinngang og reduserte renteutgifter. I sum utgjør dette et betydelig bidrag til fylkestingets disposisjonsfond på 275 mill. kr mer enn opprinnelig budsjett la opp til.

Årets mindreforbruk og lavere gjeld gjør Vestfold og Telemark fylkeskommune sterkere økonomisk, og kan gi et noe bedre økonomisk utgangspunkt for de to nye fylkeskommunene når den tid kommer. 

«I sum utgjør dette et betydelig bidrag til fylkestingets disposisjonsfond»

- Arve Semb Christophersen, fylkesdirektør

Takker samarbeidspartnere og ansatte

Som fylkesdirektør vil jeg benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere og alle ansatte for godt samarbeid og gode bidrag gjennom 2021. Det har ført til et godt økonomisk resultat og det vi mener er en god årsmelding.


Årsmeldingen finner du her i digital versjon

Årsmeldingen kan også lastes ned som PDF 

Her finner du flere budsjett- og økonomidokumenter