Åtte bedrifter får penger til bedriftsintern opplæring

Moland Mekaniske AS i Fyresdal skal bruke BIO-midlene til å gi to ansatte opplæring, slik at de kan få sveisesertifikater som er nødvendige for en omstilling mot flere oppdrag innen vannkraft. Foto: Phynart Studio

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

13.10.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Hver måned denne høsten gir fylkeskommunen tilskudd til bedriftsintern opplæring. Nå er BIO-midlene for september tildelt, og åtte bedrifter får penger til å heve kompetansen til sine ansatte.

Totalt 8 av 11 søkere fikk innvilget sin søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) etter søknadsfristen 15. september. Med det ble tilskudd på totalt 1 898 728 kroner tildelt i denne runden.

Under kan du lese mer om hvilke bedrifter som fikk støtte og hva slags bedriftsintern opplæring bedriftene planlegger for sine ansatte.

Er BIO noe for bedriften der du jobber? 

Det er fremdeles 6 350 000 kroner igjen til fordeling gjennom BIO-ordningen. De to neste søknadsfristene er 15. oktober og 15. november. Her kan du lese mer.

Trenger du å vite mer om BIO-ordningen, og lurer du på hvem som kan søke? 
I videosnutten under snakker rådgiver Hans Jacob Edvardsen i BIO-teamet om det viktigste du trenger å vite.

Lurer du på hvordan du søker, og trenger noen tips på veien?
I videosnutten under får du noen gode tips av rådgiver Gro Merethe Rørvig i BIO-teamet. Hun forklarer nærmere hvordan du søker, og sier det egentlig ikke er så veldig komplisert. 

BIO-midler til åtte bedrifter

Dalen mekaniske AS (Tokke) - tildelt 599 428 kroner

Dalen Mekaniske Produksjon AS har spesialisert seg på effektiv produksjon ved hjelp av moderne verktøymaskiner og robotisert håndtering. Bedriften har 19 ansatte og leverte i 2019 opp mot 500 tonn ferdig produserte kobberforbindelser.

I forbindelse med korona-situasjonen har bedriften mistet 30 % av omsetningen, og har måttet erstatte dette med volum med betydelig dårligere margin for å klare å holde alle i jobb. For å forbedre marginen og øke markedsandelen på volum-produkter må bedriften øke produksjons-kompetansen betydelig. 

Bedriften ønsker blant annet å benytte BIO-midler til å gi opplæring innen knekking og stansing, CNC, ny coil-linje, sølvplettering og programmering av robotanlegg.

Haugen Treindustri AS (Tinn) – tildelt 355 000 kroner

Haugen Treindustri AS produserer en rekke forskjellige produkter innen innredning, møbeldeler, ferdige møbler, høyttalere, kjøkkenutstyr. Virksomheten sysselsetter seks årsverk per i dag.

Bedriften har siste halvår gjort nye investeringer i avansert teknologi. De besitter fra før høy kompetanse på håndverk, men det trengs mer og mer digital kompetanse for å være en attraktiv samarbeidspartner og arbeidsplass. Markedet gikk noe ned i forbindelse med korona-epidemien, og selv om bedriften hadde ordrereserver, ønsker de å bruke vinteren som kommer på å bygge opp ansattes kompetanse og øke bedriftens konkurranseevne. 

BIO-midlene vil blant annet bli brukt til å gi ansatte opplæring i bruk av CNC-aksemaskiner og bruk av konstruksjonsprogrammer. 

SH Square Hildonen (Notodden) – tildelt 234 290 kroner

SH Square Hildonen, etablert i 2018, leverer illustrasjoner, trykksaker, logoer og brandveiledning til kunder over hele Norge. For å utvide kundekretsen, etablere en helhetlig designtjeneste og nå målet om å bli en totalleverandør av design og produktutvikling, er det nødvendig med kunnskap og erfaring i moderne teknologi for produktutvikling og prototypeproduksjon.

Bedriften er et enkeltmannsforetak, med ambisjoner om å ekspandere i framtiden. Målet er å øke til tre årsverk i løpet av de neste fem årene, og med det bygge opp et design- og rådgivningsbyrå som tilbyr en totalpakke av tjenester.  

For å lykkes med dette ønsker bedriften å tilegne seg kompetanse innen 3D-design og produksjon av prototyper. Bedriften vil derfor bruke BIO-midlene til opplæring og sertifisering for mestre visualisering og produktutvikling i SolidWorks og 3D printing.

Getonnet AS (Ulefoss) – tildelt 168 000 kroner

Getonnet er et webbyrå som daglig hjelper bedrifter med å designe, utforme og utvikle nettsider og nettbutikker. Det er totalt seks ansatte i bedriften.

Koronaviruset har gjort at flere bedrifter har blitt tvunget til å fornye seg digitalt, noe som har økt etterspørselen etter blant annet skytjenester og serverplass i forbindelse med hjemmekontor. Når Getonnet leverer en nettside, så må denne ha en fysisk lagringsplass i skyen. Disse tjenestene har bedriften hittil kjøpt inn og videresolgt. Men ved å heve kompetansen på dette området, blir det mulig å kutte et mellomledd og sitte igjen med en større fortjeneste. Bedriften trenger også å øke sin kompetanse på bruk av større applikasjoner for mer avanserte hosting/lagringsløsninger.

Et helhetlig kundeforhold vil styrke Getonnets posisjon, og sikre langvarige relasjoner. Bedriften ønsker derfor å benytte BIO-midlene blant annet til å styrke sin kompetanse på markedsføring, samt applikasjoner som øker forutsetningene for å levere helhetlige tjenester.

Moland Mekaniske AS (Fyresdal) – tildelt 145 500 kroner

Moland Mekaniske AS ble etablert i 2018. Virksomheten startet med to ansatte og er i dag ni ansatte. 

Bedriften har hovedsakelig oppdrag mot offshore og vannkraft.

Målet er å gjennomføre et skift over mot vannkraft, og redusere eksponeringen mot oljebransjen. For å gjennomføre denne omleggingen, slik at det ikke blir behov for å leie inn ekstern kompetanse, trenger bedriften mer kompetanse i sveising, med sertifikater og en kvalitetssertifisering av bedriften (WPQ). 

Helt konkret vil bedriften benytte BIO-midlene til å gi opplæring, slik at to ansatte kan få sveisesertifikater som er nødvendige for en omstilling mot flere oppdrag innen vannkraft. 

Jakobsen Marine AS (Skien) – tildelt 145 075 kroner

Jakobsen Marine driver opplagssenter og serviceverksted for fritidsbåter, og har for tiden fem ansatte. Bedriften er autorisert i NORBOAT som plastreparasjonsverksted, og er godkjent lærebedrift. 

Jakobsen Marine ønsker å stå bedre rustet til å møte markedet etter korona-pandemien, og motivere medarbeidere og skape trygghet gjennom å vise at bedriften satser. Det er et ønske å engasjere ansatte i en periode med lite oppdrag og styrke selskapet for å arbeidsplasser og vekst i fremtiden.

BIO-midlene skal brukes til opplæring i salg, og bruk av en digital plattform, som skal bedre og effektivisere kommunikasjonen mellom ansatte og kunder. 

Foss Elektro AS (Porsgrunn) – tildelt 144 170 kroner

Foss Elektro AS er en elektrikerbedrift med seks ansatte. De har fagkompetanse innen bedrifts-, nærings- og privatmarkedet med stort fokus på kundeservice og kvalitet. Nedslagsfelt er hovedsakelig Grenlands-området, men bedriften har også prosjekter gående i resten av Vestfold og Telemark.

Så langt har bedriften hatt en omsetningsnedgang på ca. 20 % sammenliknet med samme periode i fjor. De håper markedet bedrer seg, men tror de ikke kan forvente "normaltilstander". Derfor er det behov for kompetansehevende tiltak innen salg og inntjening, for å avverge eller redusere behovet for oppsigelser/permitteringer.

Bedriften vil bruke BIO-midlene på å tilegne seg kompetanse i bruk av nytt digitalt salgsverktøy for montør og leder. Dette skal bedre kommunikasjonen mellom montør og kunde, og mellom montør og leder. 

Nordre Jarlsberg Elektro AS (Sande) - tildelt 107 265 kroner

Nordre Jarlsberg Elektro AS ble etablert i 2017, og har to ansatte. Nordre Jarlsberg har stort fokus på elektroinstallasjon, E-verks rapporter, byggestrøm, og installasjon i kontorer og lignende.

Bedriften merket nedgang da korona-pandemien brøt ut. De vil derfor bruke BIO-midlene på å lære seg å bruke et nytt salgsverktøy for å etablere seg i et nytt digitalt marked. Med et slikt salgsverktøy vil bedriften kunne øke mersalget på de oppdragene de får. Opplæringen bidrar til å styrke kompetansen til de ansatte innen salg, kunderelasjon og digitale løsninger.

Søk om BIO-midler

De nester søknadsfristene denne høsten er 15. oktober og 15. november.