Avlyser arrangement

Vestfold og Telemark avlyser utdelingen i Ibsenhuset 13. mars. Her fra en tidligere utdeling. Foto: Styrk Fjærtoft

Av:

Harald Haave

Publisert:

10.03.2020

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10.08

Ut fra en samlet vurdering av risikoen for smittespredning ved å samle over 1000 mennesker i Ibsenhuset for utdeling av fag- og svennebrev fredag 13. mars, har Vestfold og Telemark fylkeskommune besluttet å avlyse arrangementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune følger nasjonale råd og retningslinjer og vil vurdere alle større arrangementer og møter i tiden fremover. Dette for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å avlyse eller utsette alle arrangementer med mer enn 500 deltagere, skriver de på sine nettsider. De påpeker også at for alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales det å gjennomføre risikovurdering før gjennomføring.

Vestfold og Telemark fylkeskommune beklager at man ser seg nødt til å avlyse arrangementet. Vi gratulerer alle med fag-, svenne- og kommpetansebrev! Disse blir oversendt den enkelte på et senere tidspunkt.

Onsdag 11. mars gikk det ut SMS til alle som bestod fag, svenne- og kompetanseprøver i 2019 om avlysningen.


Emneord:

Koronavirus