Avlyste DKS-turneer får betalt honorar

Foto: Lars Opstad

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

25.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune viderefører praksis om betaling av honorarer for avlyste turneer i Den kulturelle skolesekken som følge av koronavirusutbruddet.

Regjeringen bestemte den 24. mars at alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge skal forlenges til og med mandag 13. april. Som en følge av dette avlyser Vestfold og Telemark fylkeskommune alle sine arrangementer i Den kulturelle skolesekken (DKS), i første omgang til og med fredag 17. april.

Utøvere som får avlyst sine avtalte oppdrag i DKS i perioden 27.03-17.04 2020 vil få utbetalt avtalt honorar. Det vil bli gjort en ny vurdering av eventuelt videre avlysninger i løpet av uke 16.

Digitalt DKS-tilbud

Fylkeskommunen er for tiden i dialog med Kulturtanken, den statlige fagetaten for kunst og kultur i skolen, for å se på mulighetene for digital formidling av kunst og kultur til elevene våre i en tid hvor elevene i fylket ikke lenger får tilbud om profesjonell kunst og kultur i skoletiden.

Dette er i tråd med hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett sitt vedtak 19. mars, med oppfordring til at fylkeskommunen skal bidra og legge til rette for at planlagte kulturarrangementer kan gjennomføres som nettarrangement.

 

Les også: Fylkeskommunen betaler honorar til avlyste skolesekk-oppdrag

 

Hold deg oppdatert

Koronaviruset: Tiltak og støtte for Vestfold og Telemark. Her får du  siste nytt, råd og informasjon om situasjonen.