Avspark for klimarapportering i Vestfold og Telemark klima- og energinettverk

Foto: Tom Holen

Av:

Linn Johnsen

Publisert:

11.12.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Klimanettverket starter 2021 med flere aktiviteter. Første tema er klimarapportering som inkluderer klimaregnskap og klimabudsjett.

Kommuner rundt om i fylket, bedrifter og andre medlemmer i nettverket har ønsket bistand, opplæring og felles metodeutvikling for klimarapportering. Nettverket arranger derfor en rekke digitale medlemssamlinger i første halvdel av 2021 Målsettingen med samlingene er å bidra til at medlemmene kan komme i gang og levere klimaregnskap for 2020. 

Klimarapportering er et fagområde i utvikling, og metodikken som brukes tar utgangspunkt i fylkeskommunens egenutarbeidede klimaregnskap, som baserer seg på den såkalte Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen), og data fra blant annet Miljødirektoratet.

Ønsker din virksomhet å være med på samlingene? Finn dem på Facebook (klima-og energinettverket).

Ønsker din virksomhet å bli medlem for å kunne delta på samlingene? Kontakt leder for nettverket, Linn Johnsen, for mer informasjon (linn.johnsen@vtfk.no).

Klimaregnskapet kan brukes som beslutningsgrunnlag

Klimaregnskapet skal bidra til å identifisere potensielle muligheter for klimagassreduksjoner i den enkelte virksomhet, og kan brukes som beslutningsgrunnlag for klima- og energiprosjekter i den enkelte virksomheten. Disse prosjektene kan medlemmene jobbe videre med individuelt eller sammen med andre nettverksmedlemmer. Dette skal videre kobles til grønne og effektive innkjøp.

Klimanettverket er i gang

Klimanettverket i Vestfold og Telemark arrangerte sitt første møte som et rundebordsmøte på Ælvespeilet i Porsgrunn 30.oktober. Møtet var fullbooket med 50 deltakere, hovedsakelig fra ledelsen i de enkelte virksomhetene. I tillegg fulgte 60 deltakere med på digital overføring.  

Ambisiøse mål som krever samarbeid

Regionen vår skal kutte klimagassutslippene med 60% innen 2030 sammenlignet med 2009. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. For å nå klimamålene vi har satt oss er vi avhengig av partnerskap, nettverk og samarbeid. Dette gir et godt utgangspunkt for denne samarbeidsarenaen som vil løfte temaer som klimaregnskap, utslippsreduserende tiltak, energiomstilling og sirkulærøkonomi i fylket. 


Les mer om nettverket her