Avtale om endring av stilling

Lisbeth Eek Svensson Foto: Kristine Mellefoss

Av:

Arve Semb Christophersen

Publisert:

30.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det er inngått avtale mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune v/fylkesdirektøren og direktør Lisbeth Eek Svensson. Lisbeth Eek Svensson trer etter eget ønske ut av stillingen som direktør for Næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune med virkning fra 1. juli 2022

Hun tiltrer stilling som rådgiver i prosjektorganisasjonen «vi bygger nye fylkeskommuner» med arbeidssted Tønsberg.

Det er en riktig og viktig avgjørelse Lisbeth Eek Svensson har tatt. Hun har en lang yrkeskarriere i organisasjonen bak seg og vil gjerne kunne fortsette å bidra, selv om hun ikke ønsker å være en del av fylkesdirektørens ledergruppe. I den nye rollen hun går inn i vil hun kunne bidra med sin lange og brede erfaring.

Etter framleggelsen av Wiersholm rapporten i mars har det vært stort fokus på oppfølgingen av rapporten. For meg er det viktig at hele organisasjonen arbeider bredt med de forhold som tas opp i rapporten så både denne fylkeskommunen og de to nye som er under danning, blir gode og sunne organisasjoner til beste for alle innbyggere i Vestfold og Telemark.

Arve Semb Christophersen