Ba inn til feiring av bedre vei

Tre menn fra Stavdal grendelag står og synger, en mann sitter på høyre side og synger. Fire menn sitter rundt bort i forgrunnen.
Grendelaget bød på både mat og underholdning for å feire den nye veien. Foto: Mats Granli

Av:

Hanna Hekkelstrand

Publisert:

06.12.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Stavdal Grendelag inviterte torsdag til feiring av oppgraderingen av fylkesvei 3306.

Grendelaget ville gjøre stas på jentene og guttene som har sørget for at veien nå er tryggere og bedre å ferdes på. Derfor inviterte de til rundstykker og kake i Stavdal Grendehus.

 

Hyggelig initiativ

Oppgraderingen ble feiret med baguetter, kake og kaffe. Grendelaget hadde også musikk på menyen, og underholdt med å synge Melumsangen.

– Dette var et veldig hyggelig initiativ. Det er selvsagt moro å bli gjort stas på, og det ble en fin og uformell greie med hyggelig prat, sier byggeleder Mats Granli.

Stavdal grendelag.jpg

Sårt tiltrengt

Fylkesvei 3306 har vært dårlig over en lang periode. Blant annet har veien måttet stenge for tyngre kjøretøy i vårløsninga. Dette har ført til utfordringer for blant annet tømmerdrift i området.

Nå har det blitt gjort masseutskifting på stedet, slik at veikroppen skal tåle mer i tiden fremover. Jobben er ikke helt ferdig, da det blant annet gjenstår å legge det øverste asfaltdekket. Før man kan gjøre dette må veien få tid til å sette seg.

– Dette var en sårt tiltrengt oppgradering, så det er hyggelig at det ble godt mottatt, sier Granli.

 Det er Steen-Hansen Maskin AS som har utført jobben sammen med sine underentreprenører.

Stavdal grendelag3.jpg