Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel


Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

– Denne strategien bidrar til å sikre at innbyggere i Vestfold og Telemark har den kompetansen næringslivet etterspør framover, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen, etter at fylkestinget vedtok en regional kompetansestrategi.

Målene er å bidra til å styrke kompetanseutviklingen, bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet, og øke inkluderingen i arbeidslivet.
 
– Dette arbeidet er utrolig viktig. Det at innbyggerne har den kompetansen næringslivet etterspør framover, vil bidra til å løse fylkets store utfordringer med for høyt utenforskap og for lav verdiskaping, sier Riis-Johansen. 

Fylkets første regionale kompetansestrategi

Fylkestinget vedtok denne uka den regionale kompetansestrategien fram mot 2028, med et handlingsprogram for det første året. Handlingsprogrammet fornyes årlig. 
 
Fire innsatsområder gir føringer for et felles arbeid med kompetansepolitikk i Vestfold og Telemark: 

  • Regionalt kunnskapsgrunnlag
  • Kompetansehevingstiltak som sikrer livslang læring
  • Fleksible utdanningstilbud som møter arbeidslivets behov
  • Omstilling og kvalifisering til arbeidsliv og utdanning

LES MER: Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028 (sak 144/21)

Langsiktig samarbeid skal styrke fylket

Den regionale kompetansestrategien er utviklet i samarbeid med sentrale aktører i fylket, fra både offentlig i privat sektor.
 
– Fylkeskommunene løser ikke utfordringenene alene. Vi må samarbeide med andre. Det er et krevende arbeid som krever gode prosesser og langsiktig perspektiv. Fylkeskommunen er klar til å ta sin del av ansvaret. Det er gjennom forpliktene samarbeid vi kan nå målene, sier fylkesordføreren.
 
Fylkeskommunen fikk et forsterket ansvar for den regionale kompetansepolitikken som følge av regionreformen. Fylkeskommunen vil legge til rette for å konkretisere og følge opp det vedtatte handlingsprogrammet, i samarbeid med aktørene.
 
LES MER: Handlingsprogram 2021-2022 finner du i kapittel 4 i kompetansestrategien (sak 144/21)

Kunnskap om kompetanse

Det er utarbeidet et regionalt kunnskapsgrunnlag om kompetansesituasjonen i Vestfold og Telemark. Statistikkløsningen er utarbeidet for å bidra til å nå målene i kompetansestrategien. 
 
I kompetansestatistikken for hele fylket, kan du undersøke utviklingen i yrkesgrupper, utdanningsnivå og næring gjennom en rekke interaktive figurer for kompetanseregioner i fylket. 
 
Løsningen viser videre arbeidsledighet for ulike yrkesgrupper i regionene, årsaker til utenforskap, utdanningsnivå, og resultater og overganger i utdanningen.  
 
LES MER: Alt du trenger å vite om kompetanse i Vestfold og Telemark

Kunnskap om kompetanse

Det er laget et regionalt kunnskapsgrunnlag om kompetansesituasjonen i Vestfold og Telemark.

Nettverk for verdiskaping og kompetanse

Nettverket skal bidra til å styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling, for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping.