Bekymring rundt mulig "Snapschatsmitte"

Foto: Illustrasjonsbilde: Jona Mellefoss Helgen

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

19.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nasjonale og lokale medier har den siste tiden skrevet om en mulig trend hvor ungdom med påvist smitte gjennom sosiale medier som Snapchat tilbyr andre ungdommer smitte mot betaling.

Hensikten skal være at ungdommene etter bekreftet smitte raskere skal kunne leve mer som vanlig, og med færre smitterestriksjoner.

Denne mulige trenden skaper bekymring blant kommuneoverlegene i fylket, særlig med tanke på de høye smittetallene blant yngre aldersgrupper i fylket. Dersom dette stemmer, er det av flere grunner en farlig trend både for ungdommene selv, deres foresatte og for samfunnet forøvrig. 

Brudd på forskriften er straffbart

Om man er bekreftet smittet eller utvikler symptomer i smittekarantene skal man etter Covid-19-forskriften isolere seg. Om man ikke gjør dette, men møter andre for å overføre smitte, vil det være et brudd på forskriften som kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Smitter uvaksinerte foreldre

Mange ungdommer har foreldre som er i en aldersgruppe som ennå ikke har fått tilbud om vaksine. Flere av disse kan ha underliggende sykdommer som gir høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp. Når ungdom smittes, vil de med stor sannsynlighet kunne smitte resten av husstanden – inkludert foreldre som dermed kan bli alvorlig syke.

Uforutsigbart sykdomsforløp

Det er ikke forutsigbart hvem som blir syke av korona-viruset, og det er eksempler på at unge, friske ungdommer har blitt alvorlig syke over lengre tid.

Ytterligere press på smittesporingen

Flere kommuner har den siste tiden hatt svært høye smittetall og presset TISK-kapasitet. Dersom smittede ungdommer ikke bare bryter isolasjon, men også med vilje inviterer til større smittespredning enn nødvendig, presses de kommunale TISK-systemene ytterligere ettersom flere nærkontakter må spores. Hver ungdom som smittes fører i mange tilfeller til at flere skoler, barnehager og arbeidsplasser må i karantene ettersom ungdommene smitter sine husstandsmedlemmer, noe som igjen øker presset på TISK-apparatet.

Økonomisk motiv

Et økonomisk initiativ for å spre smitte, kan også innebære at noen benytter seg av dette for å tjene penger.