Best i Vestfold og Telemark på mangfold

Camilla Johannessen, daglig leder for Cafe Vintage, mottok Mangfoldsprisen for små virksomheter. Prisen for mellomstore og store virksomheter gikk til New Normal Group. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

02.09.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. I år vinner Café Vintage i Sandefjord og New Normal Group i Skien prisen i vårt fylke.

Formålet med Mangfoldsprisen er å fremme mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. 

Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. I hvert fylke kåres det regionale vinnere, én for små virksomheter og en for mellomstore og store virksomheter, som går videre til den nasjonale prisutdelingen. 

- Vi er stolte over alt det gode integreringsarbeidet i fylket vårt og gratulerer Café Vintage og New Normal Group med velfortjent pris. Vi ser fram til å jobbe tettere med prisvinnerne og andre virksomheter for å fremme mangfold i arbeidslivet, sier Lisbeth Eek Svensson, direktør i sektor for næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

- Arbeidsledigheten er dessverre mer enn tre ganger så høy blant innvandrere som i den øvrige delen av befolkningen. Vi skal ta vår del av ansvaret for å gjøre noe med utenforskapet, sammen med kommuner og andre gode samarbeidspartnere, sier Eek Svensson.

Mangfoldsprisen deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), på vegne av Kunnskapsdepartementet. Her kan du lese mer om Mangfoldsprisen. Les juryens begrunnelse for å kåre vinnerne Café Vintage (små virksomheter) og New Normal Group (mellomstore/store virksomheter) i pressemeldingen fra IMDi.

Integreringsoppgaver overført til fylkeskommunene

Som følge av regionreformen har fylkeskommunen blitt det regionale leddet i integreringspolitikken. 

IMDi er fremdeles ansvarlig fagdirektorat for integreringsfeltet og skal iverksette regjeringens integreringspolitikk gjennom oppgaver som direktoratet er ansvarlig for. Men flere av oppgavene til de regionale IMDi-kontorene ble overført til fylkeskommunen ved årsskiftet.

- Det er viktig å benytte opplærings- og kompetansetiltak mer aktivt i arbeidsmarkeds- og integreringsarbeidet, og gjerne benytte arbeidslivet mer aktivt som læringsarena. For å lykkes må mangfold fremmes som en ressurs og det må sannsynliggjøres at det kan være et konkurransefortrinn, sier Liv Marit Hansen, seksjonsleder for kompetanseutvikling og inkludering i fylkeskommunen. 

Hansen forteller at dette er noe hun sammen med integreringsteamet i fylkeskommunene har satt på agendaen og vil jobbe mer med fremover. 

Fra 1. januar 2020 er dette fylkeskommunens oppgaver på integreringsområdet:

  • Tilskuddsordningene «Mentor- og traineeordninger» og «Etablereropplæring for innvandrere».
  • Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse. Fylkeskommunen har fått ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.
  • Kapasitetsstyring av bosetting. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.
  • Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Regionalt fagnettverk som en del av dette arbeidet.
  • Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid. Fylkeskommunen får ansvaret med å følge opp kommunene i deres arbeid for kvalifisering av flyktninger. 
  • Samarbeid med regionale sektormyndigheter. Fylkeskommunen får ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndigheter på regionalt nivå.
Camilla Johannessen foran Cafe Vintage med deltakere på kurset.
Camilla Johannessen foran Café Vintage sammen med deltakere på kurset.
Camilla-og-Rebeka-28.08.20-Cafe-Vintage_web.jpg
Camilla Johannessen og Rebeka Holmes-Farmen, rådgiver i sektor for næring, innovasjon og kompetanse i fylkeskommunen.