BIO-midler til 25 bedrifter

Bedrifter som trenger ansatte med ny kompetanse, kan søke BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Foto: Illustrasjonsfoto fra Ridofranz/iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

06.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

- For flere bedrifter betyr BIO-midlene at ansatte kan komme tilbake fra permittering og for mange at man unngår å bli permittert, sier BIO-teamleder Hans Jacob Edvardsen.

I alt 25 bedrifter fikk tilsagn på sine søknader i februar-runden. I alt er det 295 ansatte som nå skal få opplæring, og det er gitt i snitt 28 500 kroner i tilskudd til den enkeltes opplæring. 

- Felles er at bedriftene nå igangsetter påkrevde omstillingsprosesser. De ansatte skal tilegne seg nødvendig kompetanse som umiddelbart vil sikre arbeidsplassene. For flere betyr det å komme tilbake fra permittering og for mange at man unngår å bli permittert, sier Hans Jacob Edvardsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det er innvilget BIO-tilskudd på til sammen 8 392 000 kroner i februar. De neste søknadsfristene denne våren er 15. april, 15. mai og 15. juni.

BIO = bedriftsintern opplæring

Bedrifter som trenger ansatte med ny kompetanse, kan søke BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har hatt ansvaret for BIO-ordningen siden 2020. Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om støtte til bedriftsintern opplæring.

62,5 prosent av de 40 bedriftene som søkte om BIO-midler i februar-runden, fikk innvilget sin søknad. Det er en større andel enn i alle tildelingsrundene i 2020. 

- Det er en gledelig utvikling og skyldes nok at langt flere bedrifter har benyttet seg av å få veiledning i søknadsprosessen, sier Edvardsen.

Les mer og søk om bedriftsintern opplæring

Ta gjerne kontakt med BIO-teamet for å få hjelp med søknaden. På nettsiden finner du også nyttige veiledningsvideoer.

Se hva bedriftene bruker BIO-midlene på

Under finner du en oversikt over bedrifter som fikk støtte til bedriftsintern opplæring etter søknadsrunden i februar og hva slags opplæring pengene brukes på.

Kebony Norge AS (Skien) – tildelt 2 330 943 kroner

Kebony Norge AS produserer trematerialer ved hjelp av en miljøvennlig teknologi som gir betydelig lengre levetid, økt dimensjonsstabilitet og vedlikeholdsfrihet. Selskapet ble grunnlagt til Skien og har i tillegg til her, en fabrikk i Belgia. Deres hovedmarked er i Skandinavia, men har nå størst vekst i UK, Nederland og Tyskland. 

Ved en solid vekst, blir driften utfordrende å håndtere uten et godt integrert ERP-system som er innarbeidet i hele organisasjonen. Bedriften har behov for å forbedre prosesser på dagens løsning for å få oversikt over komplekse salgs-, produksjons- og anskaffelsesprosesser. 

BIO-midlene vil benyttes til implementering og opplæring av bedriftens ansatte for å etablere prognose, salgsordre, CRM og produksjonsordre i ERP-systemet. 

NIRAS AS (Midt-Telemark) – tildelt 1 006 207 kroner 

NIRAS AS - Induction Bending arbeider med produksjon av andre rør og rørdeler av stål. 

Opplæringen skal gi medarbeiderne bredere og dypere kunnskap og ferdigheter for produksjon og leveranser slik at arbeidsoppgavene blir utført tryggere, mer selvstendig og uten avvik. Kompetansehevingen skal forberede og styrke evner og muligheter til omstilling, samt utnytte tiden til opplæring i stedet for å permittere ansatte.

Skorve Entreprenør AS (Seljord) – tildelt 810 644 kroner 

Skorve Entreprenør AS ble etablert i 2005, og tilbyr totalentrepriser og hovedentrepriser innen alle typer bygg. De er i dag 45 ansatte i staben, de fleste med svennebrev. Av de 45, er det tre lærlinger.

Med BIO-midlene ønsker de å gi sine ansatte en kompetanseutvikling som utgjør en forskjell, som skaper tilhørighet og gir varige resultater.

For Skorve som entreprenørfirma i et marked i stadig utvikling vil kompetanseutvikling bidra til større konkurransekraft, lønnsomhet og økt oppdragsmengde.

Protekt IT AS (Porsgrunn) – tildelt 475 792 kroner 

Protekt IT AS er en totalleverandør av tjenester og produkter innen sky, IT og telefoni. 

Bedriften ønsker å benytte BIO-midlene til å unngå permitteringer, styrke seg for fremtiden og posisjonere seg inn mot nye markeder. Derfor ønsker de å satse tungt på Microsoft Dynamics 365-plattformen, som er et nytt leveranseområde for bedriften.

Joy Notodden (Notodden) – tildelt 420 112 kroner

Joy Notodden AS er en butikkhandel med klær, og eies av Trine Bergestig som også er daglig leder. Bedriften har totalt åtte ansatte.

Situasjonen med korona har påvirket driften vesentlig og man ser et sterkt behov for omstilling for å sikre fremtidig drift. Bedriften har også valgt å utvide med en avdeling for hår og negler.

Opplæringen har som mål å styrke kunnskapen til alle ansatte når man nå ser et klart behov for å starte med netthandel og øke markedsføringen til bedriften på nett.

X-pert Installasjon (Tønsberg) – tildelt 326 375 kroner

X-pert ble startet i 2000, og siden det har selskapet vokst fra 5 elektrikere til nærmere 100 ansatte i 2018. Eiere og drivere har vært i selskapet siden starten, og sier de er alle ydmyke og stolte av i dag å være Vestfolds største privateide installasjonsbedrift.

X-pert installasjon ønsker å bruke BIO-midlene til å lære opp alle være ansatte i datasystemet Symbrio. Dette ønsker de for å oppnå en bedre posisjon i markedet, samt en bærekraftig og kostnadseffektiv måte å jobbe på og en grønnere profil.

Hitec Products AS (Nissedal) – tildelt 326 220 kroner 

Hitec Products er en verdensledende leverandør av kontrollsystemer, mekaniske pakker og moduler. Selskapet har ambisjon om å ta en verdensledende posisjon i et nytt område, kjemisk resirkulering av plast. Hitec Products vil derfor benytte BIO-midlene til kompetansebygging innen polymerer og plast. 

Målet med opplæringen er å bygge opp en kjernekompetanse innenfor dette området i selskapet.

Visit Telemark AS (Skien) – tildelt 296 786 kroner

Visit Telemark AS er Telemarksregionen sitt overordnede destinasjonsselskap og jobber med både markedsføring og smart forvalting av ressursene innenfor reiseliv i destinasjonen. 

I lys av korona krisen, digitalt skifte og bærekraftig klimaskifte er Visit Telemark AS i en omstillingsprosess. Deres ambisjon er å være et samlende kompetansesenter og en sentral drivkraft for reiselivsbransjen i Telemarksregionen.

BIO-midlene bidrar til kompetansehevning som vil gjøre selskapet i stand til å levere flere essensielle tjenester ute i samfunnet, operer mer bærekraftig ved å utføre flere arbeidsoppgaver internt, samt løse oppgaver på en ny og mer effektiv måte. 

Bø Sommarland AS (Midt-Telemark) – tildelt 279 598 kroner 

Bø Sommarland er Skandinavias største vannpark siden 1985.De har merket konsekvensene av Covid-19 godt og ønsker å ruste bedriften og øke kunnskapen til de ansatte med opplæring for å minke sårbarhet, opprettholde arbeidsbehov og redusere kostnader i fremtiden. 

De skal bruke BIO-midlene til flere ulike opplæringskurs for eksempel innenfor motorsag, IT, synlighet og kursopplegg knyttet til tilrettelegging for gjester med funksjonsnedsettelser. 

Godt og hjemmelaget (Holmestrand) – tildelt 240 345 kroner

Godt og Hjemmelaget er ett håndverks lefsebakeri som holder til i Holmestrand i Vestfold. Det drives av nordlendingene Hallstein og Nina. Selskapet ble etablert i 2012 og har siden vokst seg stort og kjent over hele Norges land med sine hjemmelagde lefser.

Bedriften ble hardt rammet av Covid-19, og har nå søkt BIO-midler for å få de ansatte tilbake på jobb og ut av permittering. De ønsker å gjøre bedriften mindre sårbar i framtiden, ved å legge til rette for produksjon av andre ferske bakevarer, utover lefser. 

BlueTec (Tønsberg) – tildelt 228 182 kroner 

BlueTec er en elektrovirksomhet som arbeider med energirådgivning, solcelleanlegg og større elbil ladeanlegg.

BlueTec ønsker å øke bredden av kompetanse til flere ansatte, for å unngå permitteringer ved at hver enkelt kan benyttes i flere roller i bedriften, og at de kan konkurrere på nye markeder og tilby våre tjenester til andre installatører.

Inhouse AS (Sandefjord) – tildelt 227 090 kroner

InHouse AS ble stiftet i 2018. Selskapet hadde i 2019 totalt 9 ansatte med et tydelig fokus på events, reiser og turarrangement for næringslivet. Dette utgjorde i området 70 prosent av virksomhetens omsetning. Den øvrige aktiviteten var knyttet til grafisk design og merkevarebygging.

På grunn av Covid-19 og falt omsetningen fra event- og reiseaktiviteter, derfor ønsker virksomheten nå å starte en omstruktureringsprosess. 

InHouse AS skal bruke BIO-midlene på å tilpasse selskapets ansatte til selskapets nye forretningsfokus. Dette inkluderer omskolering av medarbeidere, opplæring i nye arbeidsverktøy, samt opplæring i administrasjons- og regnskapssystemer, presentasjonsteknikk, tilbudsutarbeidelse og prosjektadministrasjon.

Sannidal Dekk og Felg (Kragerø) – tildelt 191 401 kroner 

Sannidal Dekk og Felg driver i dag med salg dekk og felg med tilhørende montering / dekkhotell. Videre har vi også storbilvask og drivstoffstasjon med tilhørende utkjøring av drivstoff med tankbil.
 
Sannidal Dekk og Felg ønsker å gi en ansatt opplæring knyttet til kjøring av tankbil og trekkvogn. Dette vil øke den ansattes arbeidsfunksjon i bedriften, og den ansette vil kunne dekke flere roller i selskapet og dermed være mer anvendelig. Dette ville avhjelpe og gjøre bedriften mindre sårbar, i tillegg til å kunne gi økt oppdragsmengde. BIO-midlene vil gjøre en slik opplæring mulig. 

Lød AS (Kragerø) – tildelt 189 744 kroner 

Lød AS har fått tildelt til sammen 189 744 kr gjennom to søknader på BIO-midler. Lød er et lite firma i Kragerø, med seks ansatte, som driver med møbelsnekring, finsnekring og båt-bygging/restaurering. 

Firma ble startet i 2015 av Jo Borkhus, på Skåtøy i en liten låve med en mann. Ordrene økte på og det ble ansatt en til - så enda en mann. De hadde da en båtbygger, en tømrer og en møbelsnekker. Lokalene ble for små og de flyttet til fastlandet i nye større, leide lokaler og ansatte en tømrer.

Lød skal bruke BIO-midlene til opplæring på CNC fres, TRUCK og BE

Rustfri Spesial Produksjon AS (Skien) – tildelt 167 429 kroner

Rustfri Spesial Produksjon AS har 23 ansatte og produserer skreddersydde rustfrie produkter etter kundens spesifikasjoner. 

Bedriften er i gang med et lengre digitaliseringsprosjekt hvor omstillingen innebærer at produksjonsmedarbeidere skal bruke digitale 2D og 3D produksjonstegninger, framfor dagens papirbaserte løsninger. 

BIO-midlene bidrar til bedriten vil kunne legge ut digitale produksjonstegninger løpende til hver arbeidsstasjon og blir derav ikke “låst” til en ukeplan; hvilket gir færre feil, bedre kapasitetsutnyttelse og bedre kundeservice på grunn av kortere leveringstider. 

Ikke bare brød (Porsgrunn) – tildelt 160 300 kroner

Ikke bare brød sier de er et kompromissløst, økologisk håndverksbakeri og butikk, etablert i 2012, med fire ansatte. Bakeriet bruker kun urkorn (gamle kornsorter) og har kunder fra store deler av landet, både for å handle, men også på kurs.

Bedriften ønsker å benytte BIO-midlene til å trygge arbeidsplasser og unngå permitteringer. Derfor ønsker de å jobbe med å se på hvordan de kan tilpasse seg digitale plattformer, og kunne tilby kurs på nett. 

Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS (Tønsberg) – tildelt 101 000 kroner 

Berg-Hansen Reisebureau Vestfold AS er et solid drevet reisebyrå i Tønsberg, med Vestfold og Telemark som nedslagsfelt og arbeidsområde. De driver en franchise, der de hovedsakelig jobber mot tre ulike forretningsområder; jobbreisende, gruppereiser og privatreisende. 

Berg-Hansen Vestfold ønsker å lære opp sine ansatte på flere områder, såkalt crosstraining. Tradisjonelt sett har de ansatte hos BH vært spesialisert og jobbet i siloer på ulike spesialistområdene. En slik opplæring vil bidra til økt kunnskap og kompetanse hos de ansatte og i tillegg gjøre bedriften mindre sårbar.

Sagliocco Ensemble (Porsgrunn) – tildelt 96 488 kroner 

Sagliocco Ensemble ble etablert i Porsgrunn i 1988 av Guandaline Sagliocco og Håkan Islinger. Sagliocco Ensemble jobber i et intimt format som kjennetegnes av nær og direkte kommunikasjon med publikum.

Skuespiller og kunstnerisk ansvarlig Guandaline Sagliocco har over flere år utviklet et kunstnerisk språk og fundament for produksjonene, og gitt ensemblet en gjenkjennbar signatur; en skuespillerstil preget av humor, lek og poesi, som appellerer til barn og voksne i alle aldre.

Med Covid-19 og nedstenging av kulturaktiviteter samt reiserestriksjoner forsvant bedriftens viktigste markedsføringskanal: å være til stede og bli sett og opplevd blant annet på kulturhus, festivaler og i den kulturelle skolesekken.

Bedriften ønsker å benytte BIO-midlene til en omstilling fra nasjonale og internasjonale oppdrag til et nytt og lokalt marked, som vil gi flere muligheter også når Korona-pandemien er over. De ønsker å utvikle kunstformidling kombinert med teater til målgruppen gallerier/museum/kunstinstitusjoner/ kunstforeninger.

Byggmester Olaf Haugland (Kragerø) – tildelt 91 763 kroner 

Byggmester Olaf Haugland er en byggebedrift lokalisert i Kragerø, som både jobber lokalt og rundt i fylket. De har nå 16 fast ansatte. 

BIO-midlene bidrar bedriften til å oppnå en kvalitets- og effektivitetsforbedring som gjør det mulig for bedriften å realisere sin ambisjon om vekst og legge grunnlag for å utvide med nye ansatte.

Real Training AS (Holmestrand) – tildelt 86 900 kroner 

Real Training AS er et norsk selskap som leverer praktiske brannøvelser med VR teknologi; fleksibel, miljøvennlig, gøy, lærerik og kosteffektiv. Konseptet går ut på at den som skal øve tar på VR briller og opplever brannen gjennom VR brillene.

Real training skal bruke BIO-midlene til opplæring i digital markedsføring. Dette skal hjelpe bedriften med å nå ut i bedriftsmarkedet og trygge arbeidsplasser.

Itel As (Tønsberg) – tildelt 83 442 kroner 

Itel er en teleoperatør, som i hovedsak fokuserer på Intelligente nettjenester. 

Itel ønsker å bruke BIO-midlene til å lære opp alle være ansatte i datasystemet Symbrio. Dette ønsker de for å oppnå en bedre posisjon i markedet, samt en bærekraftig og kostnadseffektiv måte å jobbe på og en grønnere profil.

Granvin Kulturhus (Seljord) – tildelt 80 060 kroner 

Granvin Kulturhus AS er et bygg som samler mye av kulturen i Seljord. Kulturskulen i Seljord har sine lokaler for øving og framføring her, Seljord idrettslag benytter idrettshallen til håndball og fotballtrening på vinteren, det er det treningssenter og bibliotek og i tillegg saler for møte, kurs, teater og kino.

Granvin Kulturhus ønsker å sertifisere seg som et miljøfyrtårn, noe som krever mye opplæring i HMS, avfallshandtering, rapportering, innkjøpssystem m.m. BIO-midlene vil også bidra til å unngå permitteringer. 

Uliveti Noreg AS (Vinje) – tildelt 77 823 kroner 

Uliveti Noreg AS selger egenprodusert ekstra virgin olivenolje og oliven, både til matbutikker, restauranter og enkeltpersoner gjennom abonnementsordning. Videre ønsker bedriften å utvikle en nettbutikk for kunder som ikke ønsker å binde seg til at abonnement.

Uliveti Noreg AS driver hele produksjonskjeden fra stell av tre, høsting, tapping av flasker og salg i Norge. En del av deres produkt er å kommunisere egen historie. 

BIO-midlene bidrar til at bedriften tilegner seg kunnskap om digital kommunikasjon og salg, samt den nødvendige kompetansen for å kunne utvikle en attraktiv og brukervennlig nettbutikk. Dette for å nå ut til en større kundegruppe.

MARIETTE AS (Porsgrunn) – tildelt 61 600 kroner

MARIETTE AS ble etablert i 2013, av Mariette Røed Torjussen, da hun utviklet en egen MARIETTE linje med design av kleskolleksjoner, sko og vesker. I tillegg skreddersyr hun antrekk til kunder på bestilling, alt fra brudekjoler, drakter, drømmekjolen til den spesielle anledningen og andre spesialtilpassede plagg. Hun har også utvidet bedriften med å lage lampeskjermer og senge-gavler til interiør.

Bedriften har behov for et kompetanseløft innen salg og markedsføring på nett. MARIETTE driver innen en bransje der det stilles større og større krav fra markedet til å være synlig, formidle historier og få fram plaggenes kvalitet via skjerm. Derfor trenger bedriften å jobbe mer målrettet inn på nye markeder ved å tenke nytt i dagens situasjon.

Søk om BIO-midler

Søknadsfristene denne våren er 15. april, 15. mai og 15. juni. 

Hans Jacob Edvardsen
Teamleder