BIO-ordningen fortsetter – søk om støtte til opplæring

Neste frist for å søke om BIO-midler er 15. februar. Blant de 20 bedriftene som fikk støtte i forrige søknadsrunde, finner vi kajakkpadling.no Foto: Janifest / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Bedrifter trenger ny kompetanse og benytter BIO-ordningen til å gi ansatte opplæring. I november søkte rekordmange om støtte, og nå åpner fylkeskommunen for nye søknadsrunder.

I løpet av 2020 innvilget Vestfold og Telemark fylkeskommune BIO-søknader for totalt 18 756 892 kroner.

Totalt 75 bedrifter i fylket har fått støtte til å gjennomføre bedriftsintern opplæring. 

Stor interesse for BIO-ordningen

Interessen for BIO-ordningen var økende gjennom 2020. I november fikk 20 bedrifter innvilget sine søknader om støtte til kompetanseheving for ansatte. Det ble delt ut totalt 4 121 519 kroner i BIO-midler i denne søknadsrunden.

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft, kan søke om tilskudd til bedriftsintern opplæring.

Det er både små og store bedrifter som søker om støtte, og tilskuddene kommer i alle størrelser.

Her finner du en oversikt over bedrifter som fikk BIO-støtte i 2020

Søk om BIO-midler

Er BIO-ordningen noe for bedriften der du jobber? Her finner du BIO-siden med nyttig informasjon, retningslinjer og lenke til søknadsportalen regionalforvaltning.no. 

Første søknadsfrist er 15. februar, den neste er 15. mars. Ta gjerne kontakt med en av våre BIO-veiledere om du har spørsmål eller trenger veiledning. 

Under finner du under en oversikt over de 20 bedriftene som fikk støtte til bedriftsintern opplæring i november 2020 og hva slags opplæring pengene brukes på. Kanskje det kan inspirere?

Kjeldaas AS (Sande) – tildelt 891 698 kroner

Kjeldaas AS er en entreprenør som leverer vei, vann og avløp på hele Østlandet. Bedriften har 126 ansatte.

Bedriften vil benytte BIO-midlene til kompetanseheving av sine ledere, for å bli mer attraktive i et tøffere marked og et marked som er i endring. Deres mål er å klare å holde alle i jobb uten permitteringer.

Sagaplant AS (Akkerhaugen) – tildelt 481 582 kroner

Sagaplant AS bidrar til det grønne skiftet og bioøkonomien ved å produsere sykdomsfrie og sortsekte planter til produsenter av frukt-, bær- og grøntanleggsplanter. Dette er med på å sikre stabile avlinger av god kvalitet for bærdyrkere og planteprodusenter over hele landet. Sagaplant AS er en liten bedrift på 12 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på over 18 millioner kroner. 

Bedriften ser et økt potensiale i etterspørselen av norskproduserte planter og en tilgang til nye markeder. Ved å tilegne seg nye kunnskap om produksjon av nye arter og sorter av planter, har Sagaplant AS et potensiale til vekst i noen av deres eksisterende produkter.

BIO-midlene skal benyttes til opplæring som bidrar til at Sagaplant AS kan tilby næringen nye produkter, økt kvalitet, innovativ aktivitet og bedre leveringssikkerhet enn det er i dag. 

Seljord Hotel AS (Seljord) – tildelt 377 580 kroner

Seljord Hotel AS er et lite og unikt hotell med en lang og spennende historie fra 1850. Med sine 15 ansatte, 25 rom, restaurant og kursavdeling, omsetter de for ca. 7,5 millioner kroner årlig. 

Hotellet har blitt kraftig påvirket av restriksjonene knyttet til covid-19-pandemien, hvor ansatte har blitt utsatt for permitteringer og permitteringsvarsler. De ønsker nå å bruke tiden på å omstille seg ved å heve fagkompetansen på tvers av avdelingene og i helhet for å optimalisere driften og kvaliteten på serviceproduktet - og styrke ansattes fremtidige karrieremuligheter.
 
Seljord Hotel AS vil bruke BIO-midlene til å gi sine ansatte i førstelinjen, opplæring i avdelingsdrevet cross-training, gi ansatte med kvalifisert arbeidserfaring mulighet til å gjennomføre privatisteksamen/fagprøve, kursopplegg for ansatte med lavere kompetanse i bruk av norsk språk, kompetansehevning av avdelingsledere innen økonomi, og kurs i salg og markedsføring til resepsjonsansatte.  

Connection AS – tildelt 347 200 kroner

Connections AS ble stiftet i 2007 og er eid av grunder Marianne Reistveit gjennom Reistveit Holding (100 prosent). Bedriften driver reisebyrå-, turproduksjon- og reisearrangørvirksomhet samt eventplanlegging og gjennomføring for næringslivet. Bedriften har 14 ansatte. 

Som følge av UDs reiseråd samt forbud mot ansamlinger på grunn av covid-19, ble alle ansatte helt eller delvis permitterte i mars.

Connection AS skal bruke BIO-midlene på å gi opplæring i administrasjonsprogram, regnskapssystemer og bookingsystemer.

2080 AS (Larvik) – tildelt 261 100 kroner

2080 AS er leverandør av kjøkken og serveringsutstyr til profesjonelle brukere innen hotell, kantine og restaurantnæringen. Bedriften har åtte ansatte og omsatte i 2019 for ca. 40 millioner kroner. 

I 2020 hadde 2080 AS et fall i omsetning, som medførte at mange ansatte ble fullt eller delvis permittert. I denne situasjonen ser bedriften fremover, og ser et behov for å tilpasse seg nye standarder for å være forberedt på hva den “nye normalen” i servicebransjen vil være.  

2080 AS vil benytte BIO-midlene til å tilegne sine ansatte kunnskap om nye krav kundene vil stille, hvilke nye serviseringsformer og produkter de må ha kunnskap om. Samtidig vil forelesninger og praktiske øvelser gjøre dem bedre rustet til å jobbe under nye rammer serveringsbransjen pålegges mens Covid-19 pandemien pågår, samt rammen som vil gjelde post covid-19 tiltakene. 

Dyrud Elektro (administrasjon i Seljord) – tildelt 260 162 kroner

Dyrud Elektro AS ble etablert i 1983 og utfører arbeid i store deler av Vest-Telemark. Elektrikeren legger opp strømnett i nye og eldre bygg, og har erfaring innen veilys, fiber og El-kontroll i bolig, industri og landbruk. 

Bedriften vil skolere flere av deres elektrikere på El-kontroll av bolig, næring og landbruk, samt utdanne hele bedriften på digitale verktøy (dokumentasjon og rapporteringsverktøy). Dette for å være bedre rustet ved nedgang i markedet de operer i nå.

BIO-midlene vil i den anledning bidra til kompetanseheving og sertifisering av ansatte for å kunne utføre serviceoppdrag på en god og effektiv måte, noe som vil medføre ytterligere serviceoppdrag for firmaet.

Mersmak Skien AS (Skien) – tildelt 244 678 kroner

Mersmak Skien AS etablerte seg i 2008 og har per i dag to ansatte i 80 prosent stillinger. Bedriften har årlig arrangert en matfestival i Skien sentrum, samt arbeidet med utstillerne, praktisk rigg og gjennomføring av julemarkedet på Handelstorget i Skien. Deres hovedmål er å fremme matglede og interessen for mat. 

I 2020 ble festivalene avlyst, noe som førte til et markant inntektstap. Med usikkerhet rundt muligheten for å gjennomføre festival i 2021, ønsker Mersmak å øke fokus på mulighetene for andre typer prosjekter og aktiviteter – og dermed være synlig hele året. 

Mersmak Skien AS vil benytte BIO-midlene til opplæring som skal gi dem kompetansen og verktøyene de trenger for å omstille bedriften, tilpasse og gjennomføre nye typer prosjekter og aktiviteter som supplement til festivalen.

Bø Hotell AS (Bø) – tildelt 238 982 kroner

Bø Hotell AS driver det eneste hotellet i Bø. Utenom ferie/fritid på sommeren, er kurs og konferanse-markedet deres hovedmarked. 

Siden mars har konferansemarkedet blitt sterkt redusert, om ikke fraværende. Og Bø Hotell AS ser et klart tegn på at dette markedet er i endring mot mer digitale møter. Bedriften ønsker derfor å øke kompetansen på tvers av avdelinger, for å møte en fremtid der effektivitet og kvalitet blir viktig for å utvide deres marked og styrke posisjonen.

BIO-midlene vil benyttes til kompetanseheving og opplæring i ulike kompetansemål som; markedsføring og salg, aktiviteter, opplevelser, mat og drikke Bø har å by på, kvalitetssikring av produktleveranse, verstkapsrolle for et nytt og endret marked og bærekraftig ledelse. 

Drangedal bilruter AS (Drangedal) – tildelt 184 809 kroner

Sjekkpunkt Drangedal er en avdeling i Drangedal Bilruter AS. Med sine åtte ansatte i avdelingen, har driften hovedsakelig basert seg på reparasjon av egne busser i Drangedal Bilruter AS.

Etter et tap av busskontrakt, ble Drangedal Bilruter sin persontransportavdeling nedlagt, og en omstilling i organisasjonen ble nødvendig. Gjennom aktivt markedsarbeid har Sjekkpunkt verkstedet økt kundemassen med mye kunder både på lette- og tunge kjøretøy. Etter hvert har avdelingen innsett at relevant og moderne utstyr, samt kompetansen innenfor bruk av dette er mangelfull blant de ansatte. 

BIO-tilskuddet vil bidra med opplæring og sertifisering i fartsskriverkontroll, diagnoseverktøy tungbil og laserjusteringsverktøy for hjul. Gjennom skolering i nye digitale hjelpemidler vil de være rustet til å møte ny teknologi i moderne kjøretøy, og kunne diagnostisere og rette feil som oppstår. 

Elektropluss Telemark AS (Telemark) – tildelt 130 312 kroner

Elektropluss Telemark AS er et godt etablert firma med 35 ansatte og utfører elektroinstallasjoner og internkontroll i hele Telemark. 

Bedriften skal utdanne to EL-takstmenn som kan være fagpersoner ved feil på elektriske anlegg. 

BIO-midlene vil bidra til å kunne øke kompetansen i Elektropluss Telemark AS, noe som vil gi bedriften større konkurransekraft og økt antall oppdrag på Østlandet. 

Nilsen Bygg Kragerø AS (Kragerø) – tildelt 130 000 kroner 

Nilsen Bygg Kragerø AS driver hovedsakelig tømrervirksomhet, restaurering og nybygg, hvor store deler av virksomheten foregår på hytter og hus i skjærgårdsområdet. 

I perioder hvor hytteeiere benytter hyttene selv, er aktiviteten i markedet relativt lavt. Nilsen Bygg Kragerø AS har i den anledning kjøpt en tidligere taxibåt som de nå bruker som arbeidsbåt, men også for å kunne drive personbefordring som taxibåt. Ved å transportere feriegjester og andre håndverkere i skjærgården, vil det gi bedriften økt inntjening og sysselsetting for fremtiden.

Bedriften vil i den anledning benytte BIO-midlene til å finansiere nødvendige kurs og sikkerhetsopplæring for to ansatte, slik at de kan bli godkjente skippere av taxibåten. 

Telespinn AS (Seljord) – tildelt 94 780 kroner

Telespinn AS etablerte seg i 2008 som Norges første småskala spinneri, og produserer både egne merkevarer (garn/produkter), samt spinner ull for individuelle kunder. Bedriften er lokaliser på gården Midt-Svartdal i Seljord kommune, og selger produkter til utvalgte butikker i hele landet og via egen nettbutikk.

Covid-19 situasjonen har preget bedriften sterkt, hvorav mengden besøkende kunder har blitt redusert. Årlig får spinneriet mellom 30 og 60 større grupper på besøk for omvisning og foredrag om spinneriet og kulturlandskapet. Dette har vært utfordrende å gjennomføre i år. For å styrke Telespinn AS, vil det være nødvendig å utvikle digitale produkter. 

BIO-midlene skal benyttes til opplæring i salg gjennom internett, content marketing, analyser og gjennomgang av konkurransesituasjon og satsningsområder. Dette vil bidra til å sikre konkurransekraft og lønnsomhet i en ny markedssituasjon. 

Granvin kulturhus AS (Seljord) – tildelt 88 600 kroner

Granvin kulturhus AS er en non-profit tilrettelegger for kultur og idrett, og omsatte i 2019 for 7,9 millioner kroner. 

Kulturhuset har vært i en krevende periode hvor de har vært nødt til å stenge treningssenteret og permittere flere ansatte uten å vite med sikkerhet hva som skjer fremover. 

Granvin kulturhus AS ønsker å benytte BIO-midlene til å utdanne en av sine ansatte innen NLP og mentaltrening. Dette for å skape et mer helhetlig tilbud til deres nåværende kunder, men også nå ut til flere. 

Alminor AS (Tinn) – tildelt 76 110 kroner

Alminor AS ble etablert i 1988 og holder til i Tinn kommune. Her sysselsetter de i dag 10 personer, og har de siste årene hatt en omsetning på ca. 10 millioner kroner. Bedriften produserer hylleinnredning hovedsakelig til lager-, kjøle- og fryserom, med fokus på hygiene og brukervennlighet. 

Bedriften har et stort behov for å øke graden av automatisering og digitalisering i deres produksjonsprosess. Derav må de lære seg å jobbe mer digitalt og implementere dette i produksjonen over tid. 

Alminor AS har basert kundeoppfølging på fysisk tilstedeværelse for å tilpasse hyllesystemene etter kundens behov. Bedriften ønsker å benytte BIO-midlene for å få opplæring i bruk og implementering av et digitalt verktøy hvor kunden selv kan skreddersy egne reolsystemer. Dette digitale grunnlaget kan i sin tur mates inn i styringen av deres maskiner for en effektivisert produksjonsflyt. 

ABC Fallsikring AS (Tønsberg) – tildelt 74 109 kroner

ABC Fallsikring AS bidrar gjennom kurs og rådgivning til å sikre personell som arbeider der det er fare for fall til lavere nivå, eller behov for redningsberedskap fra høyden eller under bakkenivå.

BIO-midlene skal benyttes til utdannelse av ansatte for økt inntjening ved salg av utstyr. Dette vil øke behovet for ansettelse av personell for videre utvikling og utførelse av kurs/opplæring og videre utøve årlig kontroll og vedlikehold av deres produkter. 

Mytreat AS (Sandefjord) – tildelt 70 137 kroner

Mytreat AS er en familiebedrift som ble etablert i 2015 av Karin og Kristian Gran. Bedriften ble startet med en strategi om å importere økologiske og “rene produkter”, med salg via egen nettside til forbruker. 

På grunn av covid-19 har varemessene, som har vært deres viktigste utstillingsvinduer, blitt avlyst. Derfor må Mytreat AS omstille seg og endre deres primære salg- og markedsføringskanaler til digitale plattformer. 

BIO-midlene vil i den anledning bli benyttet til kompetanseheving innen digital synlighet, regnskap og analyse for en effektiv digital markedsføring. Opplæringstiltakene er forventet å gi økt etterspørsel og salg. Hvis veksten fortsetter, vil det bli behov for en ansatt på kundeservice/salg i løpet av andre halvår i 2020.  

Breiva Glamping AS (Bø) – tildelt 58 240 kroner

Breiva Glamping AS ble etablert i 2019, og er en liten overnattingsbedrift som selger unik overnatting i Glamping telt. Målet deres er å gi gjestene gode opplevelser i naturen uten at det skal gå utover komforten. 

Grunnet covid-19, har flere bestillinger blitt avlyst eller flyttet frem i tid. Dette har ført permitteringer, hvor tiden ønskes å benyttes til kompetanseheving. Breiva Glamping AS ønsker å øke bemanningen over sommeren.

Breiva Glamping AS vil benytte BIO-midlene til å styrke daglig leders rolle som leder. Opplæring innen ledelse, økonomi og markedsføring, vil gi bedriften et godt grunnlag for veien videre. 

Digital turisme AS (Tokke) – tildelt 57 000 kroner

Digital turisme AS ble etablert i 2015, og jobber som konsulenter innenfor reiseliv og IT, hvor primæroppgavene omhandler digital markedsføring på sosiale medier, web-, bookings- og databaseløsninger. Deres viktigste oppgave er å skape gode resultater for kunden på digitale plattformer. 

Reiselivet har blitt hardt rammet av restriksjoner covid-19 har medført. Dette har direkte påvirket Digital turisme AS og følgelig kundegrunnlaget. Derav trenger Digital turisme AS nye satsningsområder om selskapet skal vokse, og ser på muligheten for å utvikle egne løsninger. 

BIO-midlene skal i denne sammenheng brukes til kompetanseheving i bedriften. Tilskuddet vil gi sertifisering i prosjektledelse og produktutvikling på digitale plattformer. Sertifiseringen vil bidra til at bedriften kan tilby ytterligere spesialisert kompetanse innenfor IT-prosjektledelse og reiseliv. 

kajakkpadling.no – tildelt 32 900 kroner

Tine Raisbæk har fra 2010 til 2020 bygget en solid bedrift innen kurs og guiding i kajakk. Bedriften har aktiviteter i store deler av Vestfold og Telemark, men i 2020 især hatt fokus på Tønsberg og Færder kommune. Det er turer med individuell påmelding og gruppeturer på bestilling.

BIO-midlene skal brukes til en satsning mot padling i vinterhalvåret hvilket krever en del utstyr, men også økt kompetanse innen padling og lokal natur/kultur. Produktet passer godt med trender i 2020 hvor norgesferie, små grupper og egenutvikling har vært sentralt. 

Lucky Bowl Horten AS (Horten) – tildelt 26 040 kroner

Lucky Bowl Horten AS er én av 15 avdelinger Lucky Bowl Norge AS har i Norge og Sverige, og ble etablert sommeren 2020. Avdelingen i Horten har det yngste lederteamet av alle avdelingene og sysselsetter totalt 12 personer. 

Lucky Bowl Horten AS er hardt rammet av lokale og nasjonale retningslinjer knyttet til covid-19, som har resultert i en omsetningssvikt. I den anledning har de sett seg nødt til å redusere åpningstider. For å begrense eller unngå permitteringer, ønsker de å tilby ansatte kompetanseheving. 

BIO-midlene vil bidra til å øke kompetansen til deres ansatte for å forstå, forbedre og ivareta et voksent publikum – et stort marked Lucky Bowl Horten AS er dårlig representert i. Samtidig vil midlene bidra til å øke kompetansen til deres ledere innenfor oppsøkende salg og salgsteknikker, som skal resultere til flere besøkende og mer arbeid for deres ansatte.

Se video med tips til søknaden

Hva er BIO-ordninngen og hvordan søke om tilskudd? Det er egentlig ikke så veldig komplisert. Vi har laget to videosnutter som gir deg noen tips på veien.