Bli med på Erasmus Day 22. oktober!

Tre elever foran pc
Foto: Illustrasjonsbilde: Metro Branding

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

14.10.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Under Erasmus Day 22. oktober får du kunnskap om noen av de mest spennende internasjonaliseringsprosjektene innenfor opplæringsfeltet som foregår i vår organisasjon og blant våre samarbeidspartnere. I tillegg får du nyttig informasjon om finansieringsmuligheter til egne prosjekter.

Erasmus Days er en tre dagers markering av Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027.

Erasmus+ støtter utvekslings-, mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet. Lærlinger, instruktører og opplæringskontor i yrkesfaglig opplæring er en viktig del av programmet.

I 2020 ble det holdt over 5000 Erasmus Days-eventer i 84 land. Vestfold og Telemark fylkeskommune arrangerer Erasmus Day for tredje gang, og er en av få aktører som gjennomfører dette arrangementet i Norge.

Målgruppen for Erasmus Days er alle i regionen som vil vite mer om nye muligheter for læring og samarbeid, og om hvordan få finansiering til egne læringsprosjekter.

 

Dag: Fredag 22. oktober 2021

Tid:Kl. 10.00 – 14.00

Sted:Park Hotel Sandefjord, Strandpromenaden 9, 3208 Sandefjord

Påmelding: Påmelding Erasmus Day 2021

Påmeldingsfrist: Mandag 18. oktober

Kontaktperson: Liselotte Aune Lee

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Husk påmeldingsfristen 18. oktober!

Program  

Dagen starter med frokost og mingling fra kl. 09.30-10.00.
Fra kl. 10.00: 

  • Åpning v/ hovedutvalgsleder Mette Kalve
  • Love My City, v/Lars Drewsen, Sandefjord videregående skole
  • Internasjonalt samarbeid om bruk av ER innen yrkesfaglig opplæring sammen med NTNU, v/ Jon Kvist, THVGS
  • Erfaringer fra internasjonalt samarbeid og eTwinning - med elever som har rett til spesialundervisning, v/Ane Kristin Holm Larsen, Thor Heyerdal videregående skole
  • The WOW Experience - samspill og samarbeid på tvers av fagområder = et bedre prosjekt v/Anna B. Jørgensen og Natasha Peevor-Johnson
  • Samarbeidet med Tech College, Opplæringskontoret for Byggfag
  • Afternoon Tea Break – idéer og nettverk

Påmelding Erasmus Day 2021

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.