Bransjesamarbeid for rekruttering til matfagene

Fredag 30. april inviterer fylkeskommunen aktører i mat- og måltidsbransjen til en felles workshop. Foto: VTFK / Marita Nilsen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

08.04.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Nå inviterer fylkeskommunen nøkkelpersoner i mat- og måltidsbransjen til felles workshop. Hensikten er å få innspill til en lokal handlingsplan for å øke rekrutteringen til matfagene i fylket.

Mat- og måltidsbransjen har et økende behov for fagarbeidere, samtidig som rekruttering til utdanningsprogrammet restaurant- og matfag er fallende.

Hva skal til for å rekruttere flere unge til å velge restaurant- og matfagene i videregående opplæring i Vestfold og Telemark? 

Fredag 30. april inviterer fylkeskommunen aktører i bransjen til en felles workshop. Her kan nøkkelpersoner fra bransjen, næringsforeninger, laugene og andre aktører komme med innspill til tiltak de mener gir gode resultater. 

Workshopen blir gjennomført på Teams og invitasjon blir sendt ut til aktuelle deltakere. Alle som mottar invitasjonen, har mulighet til å videresende den til flere aktuelle deltakere. 

Inntil videre – hold av 30. april kl. 09-13. Invitasjon og mer informasjon kommer.

LES OGSÅ: Politisk sak om bransjesamarbeid for rekruttering – behandlet i hovedutvalg for utdanning og kompetanse, 24. mars 2021 (sak 10/21).

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Kristina Rabe
Seksjonsleder, fag- og yrkesopplæring