Bygger energifabrikk for elever og næringsliv på Færder videregående skole

Dronebilde som viser solcelleanlegget på taket av Færder videregående skole, med kanalen i Tønsberg, Kaldnes og byen i bakgrunnen. Foto: Erik Moen

Av:

Christian Brekke

Publisert:

08.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune er i full gang med å bygge en energifabrikk på Færder videregående skole. Prosjektet baserer seg utelukkende på fornybar solenergi, og skal sikre elever og næringsliv kunnskap om fremtidens energiløsninger.

– Det er viktig å lære elever og næringsliv om mulighetene som ligger i å ta i bruk fornybar solenergi. Vi bygger derfor en energifabrikk som ved hjelp av solceller og annen teknologi skal brukes til å lage strøm og varmt vann, og samtidig lagre energien til bruk senere, sier prosjektleder David Raudberget. 

Utstillingsvindu for elever og næringsliv

Energifabrikken skal bygges i tilknytning til Færder videregående skole. Alt ligger dermed til rette for at elever ved skolen og i resten av fylket kan lære av og høste erfaringene med bruken av solenergi. Dette blir også et kompetansesenter for næringslivet når det står ferdig høsten 2021. 

«Når anlegget står klart, vil alt visualiseres og legges tilgjengelig på nett. Da vil dette være et utstillingsvindu for elever, politikere, næringsliv og andre som vil lære mer om mulighetene for å nå fylkets ambisiøse klimamålsettinger med bruk av tilgjengelig teknologi og kunnskap»

- David Raudberget, prosjektleder

– Læreplanene skal kunne tilpasses, og bruke Færder energifabrikk som laboratorium for tester og kunnskapsbase, legger han til.

Det sterke fokuset på fornybar solenergi i prosjektet er i tråd med ett av de prioriterte satsingsområdene i fylkeskommunen; verdiskaping gjennom grønn omstilling. Prosjektet støtter også oppunder flere av delmålene i FNs bærekraftsmål, som brukes som rammeverk for styring og planutvikling. 

Unikt prosjekt 

Prosjektet tar i bruk solcelleanlegg for å lage strøm, og solfangeranlegg til oppvarming av bygget gjennom vannbåren varme. Strømmen fra solcelleanlegget skal også lade elbiler som kommer til Færder videregående skole.

– Begge systemene, solcelleanlegget og solfangeranlegget, har også den fordelen at de kan avlaste strømnettet når det er stor belastning. Da kan man bruke den lagrede strømmen og varmen til å forsyne bygget, noe som avlaster strømnettet og er økonomisk gunstig, sier Raudberget.

Kombinasjonen av solceller, batterilager og elbillading koblet sammen i et mikronett er unikt i norsk sammenheng. Det blir også etablert et solfangeranlegg som knyttes mot et energilager i bakken. Her lagres det varme vannet som produseres om sommeren, og hentes opp igjen til bruk i bygget i fyringssesongen. Dette er bare prøvd ut i liten skala i Norge tidligere.

Prosjektet dokumenterer hvordan teorien vil fungere i praksis. Det forventes at slike uavhengige og sikre energisystemer blir en av grunnpilarene i fremtidens samfunn.

solcelleanlegget på taket av Færder videregående skole Foto: Erik Moensolcelleanlegget på taket av Færder videregående skole Foto: Erik Moensolcellepanel på taket av Færder videregående skole Foto: Erik Moen

Ved å klikke på et bilde, så førstørres det. Du kan også bla til neste bilde ved å bruke piltastene på en PC, eller sveipe med mobil eller nettbrett.

Les mer om prosjektet og se flere bilder her

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Færder energifabrikk bidrar på flere områder.