Databrudd

Kvinne skriver på pc
Foto: Getty Images

Av:

Kristine Mellefoss

Publisert:

24.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Det ble nylig oppdaget en svikt i Vestfold og Telemark fylkeskommunes interne datasystemer som innebar at personsensitive opplysninger i en periode var tilgjengelig for brukere av fylkeskommunens interne datasystemer.

Svikten, som skyldtes brudd på rutiner, ble umiddelbart rettet opp da feilen ble avdekket. Fylkeskommunen fikk raskt oversikt over omfanget, og har kontaktet alle som har vært direkte berørt.

- Alle databrudd er alvorlige, og en gjennomgang av våre interne rutiner vil naturlig bli en viktig del i oppfølgingen av denne saken, sier fylkesdirektør Arve Semb Christophersen.

Saken er meldt til Datatilsynet, og følges opp i henhold til gjeldende prosedyrer for håndtering av avvik og brudd på personopplysningssikkerheten.