De første høringssvarene er mottatt

Bilde av bunke med papirer
Fylkestinget i Vestfold og Telemark fatter et endelig vedtak i denne saken 15. februar. Foto: Illustrasjonsfoto av AndreyPopov / gettyimages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

19.01.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fram mot 27. januar gjennomfører fylkeskommune en høring blant de 23 kommunene og «sivilsamfunnet» i fylket, knyttet til en eventuell deling av Vestfold og Telemark.

De første høringssvarene har nå kommet inn – fra Sandefjord kommune, Telemark friidrettskrets, Vestfold krets av Norges speiderforbund og Vikinger i Vestfold og Telemark.

Du kan følge med på høringsinnspillene etter hvert som de blir mottatt på denne nettsiden.

Høringssvar basert på beslutningsgrunnlag

Fylkeskommunen har utarbeidet en administrativ vurdering av mulige konsekvenser ved en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprettelse av to nye fylkeskommuner.

Denne rapporten er grunnlaget for høringsrunden som pågår fram mot 27. januar, og for fylkestingets behandling av saken 15. februar 2022.

Les mer: Mulig deling av Vestfold og Telemark

Høringsinnspill

Høringsfristen var 27. januar, og her finner du en oversikt over høringsinnspillene som kom inn.

Les den fullstendige høringsrapporten