Delåpning på Klokkerjordet i Sande

Dette er nordre rundkjøring på Klokkerjordet med undergangen som åpner 19. mai Foto: Vidar Tangen / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Freddy S. Fagerheim

Publisert:

11.05.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

19. mai åpner deler av det nye veisystemet på Klokkerjordet, og samtidig blir det slutt på den lange omkjøringsveien for dem som bor i Østbygda.

Det er stadig full aktivitet på Klokkerjordet, og noen steder begynner det å se ferdig ut, selv om det er mye igjen ennå.  Men vi er veldig glade for å kunne åpne en del av den splitter nye fylkesveien 313 på Klokkerjordet.  

Dette åpnes nå

I løpet av onsdag 19. mai åpnes veien mellom de nyetablerte rundkjøringene på prosjektet, og samtidig åpner vi opp igjen for trafikken til Østbygdaveien. Dermed er perioden med den lange omkjøringen over.

Vegmerking, skilting og siste lag med asfalt skal være på plass til delåpningen, og veien vil oppleves som ferdig på denne delen.

Bedre tilgang

Nå blir det også lettere tilgang til Bøplassen og videre til Østbygdaveien. Vi åpner nemlig den nordre kulverten, eller undergangen, for gående og syklende på samme tid. Det betyr at den nye gang- og sykkelveien under rundkjøringen i nord også åpnes 19. mai.

Kulverten i syd åpnes ikke i denne omgang, og ordningen med vanlig kryssing og trafikkdirigenter fortsetter frem til skolenes sommerferie. Prosjektet er i rute, og etter planen skal alt være ferdig første oktober i år.  

Pass på, vær oppmerksom og følg med når du skal kjøre på den helt nye fylkesveien på Klokkerjordet.

Klokkerjordet mot sør Foto-Vidar Tangen NETT.jpg
Dette bildet viser Klokkerjordet mot syd, og nye fylkesvei 313 er den med ny asfalt til venstre i bildet. Foto: Vidar Tangen / Vestfold og Telermark fylkeskommune