Skal dele ut 200 000 kr: Vil styrke biblioteket som møteplass

Mennesker som jobber sammen i et bibliotek
Med denne nye tilskuddsordningen vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bidra til å styrke biblioteket som inkluderende møteplass for alle innbyggere. Foto: Getty/Kali9

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

23.06.2022

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Å utvikle løsninger sammen med innbyggerne - ikke bare til dem. Dette vil fylkeskommunen ha mer av! Nå lanserer vi en tilskuddsordning hvor bibliotekene sammen med frivillige organisasjoner kan søke om midler til å samskape om biblioteket som et tilbud og møteplass for enda flere!

Da fylkestinget vedtok sin Kulturstrategi 2021-2024 i fjor vår, ble samskaping løftet frem som en metode i fylkeskommunens utviklingsarbeid. Samskaping handler om at offentlige organisasjoner skaper og utvikler velferdsløsninger sammen med innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, ikke bare for de.

Folkebibliotekene kan søke

Fylkesbiblioteket har hatt fokus på samskaping som metode en god stund.

- I 2021 gjennomførte vi to digitale workshoper om bibliotek og samskaping, med til sammen sammen 170 deltakere fra kommuner og frivillige organisasjoner. Vi kom i gang med spennende samtaler og forslag til hvordan bibliotekene kan utvikle nye eller tilpasse eksisterende tilbud og bli relevante for enda flere. Nå ønsker vi å gi dem et dytt videre i arbeidet gjennom å dele ut midler til samskaping, sier Pernilla Hjermann, rådgiver ved fylkesbiblioteket i Vestfold og Telemark.

Det er folkebibliotekene som kan søke om midler, i samarbeid med lokale organisasjoner eller foreninger. Den totale tilskuddspotten er på kr. 200 000, og det kan søkes om inntil 50 000 kroner per kommune. Til høsten vil også fylkesbiblioteket tilby et «startkurs» i samskaping - dette vil det kommer mer informasjon om etter hvert.

Vil nå flere innbyggeres

Samskaping gir mulighet for å involvere innbyggerne mer aktivt i demokratiske beslutningsprosesser, og kan bidra til bedre beslutningsgrunnlag fordi flere synspunkter kommer på banen. Hjermann mener biblioteket er spesielt velegnet for samskaping.

- Bibliotekene når allerede en stor del av innbyggerne, men vi ønsker å nå ut til enda flere. Gjennom denne tilskuddsordningen vil vi å stimulere til at bibliotekene møter lag og foreninger, innbyggere, fagpersoner og politikere for å diskutere, utvikle og prøve ut nye konsepter. Konseptene trenger ikke å være helt klare før man søker oss om midler.

«Samskaping handler om og møtes og jobbe frem idéen sammen, og man må sette av tid og ressurser til å både teste ut, prøve og feile.»

- Pernilla Hjermann, rådgiver ved fylkesbiblioteket

Selv om samskaping er relativt nytt i Norge, finnes det gode eksempler på aktører som har lyktes. Frisklivssentralen Øvre og nedre Eiker i Viken dro sammen med bibliotekene i gang Helsekafé på biblioteket: Et månedelig, åpent temamøte hvor kommunalt ansatte, innbyggere og frivillige i organisasjonslivet delte kunnskap og erfaringer om utvalgte temaer. Helsecafé ble etter hvert en fast del av bibliotekprogrammet, og konseptet spredte seg til Asker, Nes og Alta.


Retningslinjer og søknadsinformasjon finner du her