Deler ut 2,5 millioner ekstra til kulturlivet

Foto: Illustrasjonsfoto: Getty/Baranozdemir

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

30.09.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Fylkespolitikerne har nå fordelt 2,5 millioner kroner i ekstra støtte til 42 kulturaktører i Vestfold og Telemark. Målet er bidra til utvikling av kunst- og kulturtilbudet over hele fylket.

Koronapandemien har rammet kunst- og kulturlivet hardt, og selv om samfunnet nå har gjenåpnet er mange aktører fortsatt berørt av avlysninger og utsettelser av arrangementer og prosjekter.

Nye kunst- og kulturopplevelser

I juni vedtok fylkestinget at 2,5 millioner kroner fra fylkeskommunens mindreforbruk i 2020 skulle tildeles kunst- og kulturaktører i fylket, og sist torsdag fordelte hovedutvalget kultur, folkehelse, tannhelse og idrett produksjonsstøtte til 42 små og store kunst- og kulturprosjekter.

- Pandemien har satt en stopper for både utvikling, planlegging og fremførelser. Dette fører igjen til manglende inntekter. De ekstra midlene vi nå har delt ut bidrar til at mange kulturaktører kan skape nye kunst- og kulturopplevelser for et bredt publikum. For oss er det et viktig mål å jobbe for at det profesjonelle kunst- og kulturfeltet har gode og rammevilkår, sier utvalgsleder Maja Foss Five.

Mange spennende prosjekter

De ekstra midlene deles ut til produksjonsstøtte, og kommer i tillegg til de ordinære fordelingene til kunstproduksjon som ble gjort før sommeren. Det er profesjonelle kunstnere og aktører som kan søke, for å utvikle nye produksjoner som forestillinger, konserter og utstillinger. Interessen var stor, og det kom inn 83 søknader med en total søknadssum på hele 11,6 millioner.

- Det viser jo at det er et stort behov for lokale og regionale støtteordninger som et supplement til de nasjonale kompensasjons- og stimuleringsordningene i Kulturrådet. Et levedyktig og mangfoldig kunst- og kulturliv har stor verdi både for enkeltindivider og for samfunnet, og bidrar til inkludering og til å motvirke utenforskap og ensomhet. Det var en tøff jobb å prioritere blant alle de spennende prosjektene som planlegges rundt omkring i fylket vårt, sier Foss Five.

Hovedutvalget prioriterte søknader som er konkrete i å skape nye produksjoner og uttrykk og som kan vises for et bredt publikum, innenfor et bredt spekter av sjangre og med geografisk spredning.

Disse har fått tilskudd

Fra søkerlisten å bedømme, er det mye spennende å se frem til på kunst- og kulturfronten i Vestfold og Telemark i tida fremover.

I Færder er en skulpturpark i ferd med å vokse på plass på Verdens ende, og prosjektet ble tildelt 200 000 kroner. I Skien fikk kunst- og byutviklingsprosjektet «Kverndalen i nytt lys» 200 000 kroner, og hvor temaer som minner, glemte historier og materialitet danner utgangspunkt for flere kunstprosjekter i bydelen. Nome kommune fikk tildelt 60 000 kroner til en storslått utendørs operamusikal, mens Tonga Produksjoner i Sandefjord fikk 70 000 kroner til et musikkteater som skal belyse hvalfangstens betydning var for Norge, regionen, folket og næringslivet. I tillegg til de 2,5 millioner kronene fordelte hovedutvalget kr. 40 000 til Kjetil Klingberg Produksjon og hans prosjekt «Storbandhøstfereie for ungdom» fra utvalgets disposisjonskonto.

Se full oversikt over hvem som fikk tildelt produksjonsstøtte her (lenke)

Mer om tilskudd til kunstproduksjon her