Deler ut 3,6 millioner kroner til kunst- og kulturlivet

Teaterforestilling
Bibliotek-Karens bibliotek er en forestilling for barn i alderen 3-7 år, som ønsker å vekke interesse for bøker og litteratur. Produksjonen har nå blitt tildelt 50 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen. Foto: Dag Jenssen

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

17.02.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

40 små og store kunst- og kulturaktører i Vestfold og Telemark får nå støtte fra fylkeskommunen til sine aktiviteter, etter at hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i går fordelte tilskudd til kunstproduksjon.

Vestfold og Telemark fylkeskommunes mål med disse tilskuddsmidlene er å stimulere til et profesjonelt og mangfoldig kulturtilbud i fylket, til glede for både innbyggere og besøkende. Tilskuddsordningen er rettet mot det profesjonelle kulturfeltet og kommuner.

Gode kulturopplevelser hele året

- Vi er glade for å dele ut totalt 3,6 millioner til så mange dyktige kunst og kulturaktører i fylket vårt. De som nå mottar støtte fra oss skaper til sammen et bredt tilbud, og gir befolkningen i fylket tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet gjennom hele året. Det er veldig mye å glede seg til i 2023 både for barn og voksne, mener Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Det kan søkes om tilskudd innenfor fem kategorier: Produksjonsstøtte, arrangørstøtte, arrangementsstøtte, festivalstøtte, og reisestøtte. I år kom det inn hele 149 søknader. 

Bidrar til å utløse nasjonale midler

Hovedutvalget har prioritert festivaler og helårsarrangører som allerede får tilskudd fra Kulturrådet, i tråd med tilskuddsordningens retningslinjer. Dette gir aktørene mulighet til å videreutvikle sitt arbeid og skape forutsigbarhet i planleggingen, og bidrar også til å utløse nasjonale midler. Fylket dekker et stort geografisk område, og geografisk spredning er derfor også vektlagt i tildelingen.

- I tillegg har vi prioritert noen nye initiativer. Dette gjelder særlig innenfor kategorien produksjonsstøtte, der flere kunstnerisk nyskapende prosjekter har fått tilskudd. Vi gleder oss over å bidra til utviklingen av prosjekter som vil gi publikum nye opplevelser, og som styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere og aktører i fylket, forteller Foss Five. 

Noen av de nye og spennende aktørene som har fått tilskudd er Nutheim kunstsenter i Seljord, Neslandsvatn Stasjon, Galleri Ask i Horten, Rjukan Solarpunk Academy, Tonga produksjoner i Sandefjord, Thea Skallevold fra Tønsberg med prosjektet Egget, og Sølvåren Ibsen formidlingssenter i Skien.

 

Se fullstendig oversikt over hvem som har søkt og fått tilskudd her