Deler ut 40,4 millioner kroner til lokalt næringsliv

Et enstemmig hovedutvalg for næring og reiseliv har fordelt 40,4 millioner kroner mellom de 23 kommunene i Vestfold og Telemark. Bildet av hovedutvalget er fra et møte i vinter. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

03.07.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

I et ekstraordinært møte vedtok hovedutvalget for næring og reiseliv enstemmig hvordan 40,4 millioner kroner til kommunale næringsfond skal fordeles mellom de 23 kommunene i fylket.

Tilskuddsmidlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av Covid-19. Pengene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 

Midlene inngår i regjerningens tredje krisepakke for å få Norge ut av koronakrisen. Her foreslo regjerningen å benytte 600 millioner kroner til mobiliserende og kvalifiserende støtte, øremerket kommunale næringsfond.

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og det er kommunene som lyser ut midlene og behandler søknadene. 

40,4 millioner kroner til Vestfold og Telemark

Av pengepotten på 600 millioner kroner, ble Vestfold og Telemark fylkeskommune tildelt 40,4 millioner kroner som skal distribueres videre til kommunene. 

Fordelingen mellom kommunene, skal bygge på fylkeskommunenes kunnskap om kommunenes og næringslivets utfordringer og behov under korona-situasjonen. 

I et ekstraordinært, digitalt møte i hovedutvalget for næring og reiseliv, ble innstillingen fra fylkesrådmannen om kommunefordelingen vedtatt.

«Et enstemmig hovedutvalg har i dag fordelt 40,4 millioner kroner til lokalt næringsliv i de ulike kommunene i Vestfold og Telemark. Det har vært viktig for fylkeskommunene å agere fort og få pengene i omløp. Det er kommunene som kjenner sitt næringsliv best og vet hvem som trenger dem mest i en krevende korona-situasjon. Nå er det opp til kommunene å ta det videre herfra. Jeg er glad for at hovedutvalget ser nytten og nødvendigheten av å fordele penger til alle de 23 kommunene.»

- Truls Vasvik, leder av hovedutvalget for næring og reiseliv

Pengene fordeles etter en modell med tre kriterier, som er tillagt hver sin vekting. Kriteriene er antall sysselsatte i kommunen (30 %), arbeidsledighet (50 %) og distriktsindeksen (20 %). I tillegg tildeles alle kommunene det samme grunnbeløpet på 400 000 kroner.

Les flere detaljer om fordelingsmodellen i sakspapirene til hovedutvalgsmøtet (sak 49/20). Fylkesrådmannens innstilling i saken ble enstemmig vedtatt.

Slik fordeles midlene mellom de 23 kommunene:

Horten 2,3 millioner kroner
Holmestrand 2,1 millioner kroner
Tønsberg 3,0 millioner kroner
Sandefjord 3,2 millioner kroner
Larvik 2,6 millioner kroner
Porsgrunn 2,3 millioner kroner
Skien 2,8 millioner kroner
Notodden 1,7 millioner kroner
Færder 2,1 millioner kroner
Siljan 1,1 millioner kroner
Bamble 1,8 millioner kroner
Kragerø 1,6 millioner kroner
Drangedal 1,3 millioner kroner
Nome 1,4 millioner kroner
Midt-Telemark 1,6 millioner kroner
Tinn 1,5 millioner kroner
Hjartdal 1,0 millioner kroner
Seljord 1,3 millioner kroner
Kviteseid 1,4 millioner kroner
Nissedal 1,1 millioner kroner
Fyresdal 0,9 millioner kroner
Tokke 1,0 millioner kroner
Vinje 1,3 millioner kroner

Kommunene lyser ut tilskuddsmidlene

Det neste som skjer nå, er at fylkeskommunene sender ut oppdragsbrev til de 23 kommunene i neste uke. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forutsetter at regionalforvaltning.no benyttes av alle kommunene til søknads- og saksbehandlingsprosess for midlene. 

- Fylkeskommunen er kjent med at ikke alle kommuner i vårt fylke har lang erfaring med dette støttetildelingsverktøyet og vi vil derfor utarbeide en veiledning for hvordan komme i gang med verktøyet i august, sier Lisbeth Eek Svensson, direktør for næring, innovasjon og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

I etterkant av dette vil fylkeskommunen også invitere til opplæring via Teams slik at alle kan komme i gang med utlysning, søknads- og saksbehandling i regionalforvaltning.no.