Deler ut 570 000 kr i stipender til idrettsutøvere og kunstnere

Løper Moa Abounnachat Bollerød er en av åtte utøvere som får Toppidrettsstipend 2021 Foto: Arne Dag Myking

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

07.06.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Åtte idrettsutøvere og fem kunstnere er nøye valgt ut til å motta årets toppidretts- og kunstnerstipender fra fylkeskommunen. - Disse er blant de fremste utøverne innenfor idrett og kunst i fylket, sier Maja Foss Five, leder av hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Målet med de fylkeskommunale stipendene, som deles ut årlig, er å bidra til å bygge Vestfold og Telemark som et idrettsfylke hvor utøvere har gode rammer for satsing – og til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving.

Det var i sitt møte torsdag at hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtok årets stipendtildelinger, som utgjør kr. 50 000 per kunstnerstipend og kr. 40 000 per toppidrettsstipend. I tillegg vedtok de en solid ekstrabevilgning som skal brukes for å styrke kunstfeltet ytterligere.

Søknadsrekord

Det var mange kvalifiserte søkere til begge stipender, og juryene hadde en krevende jobb med å vurdere kandidatene opp mot hverandre. Til årets kunstnerstipender kom det inn hele 79 søknader, det er ny rekord og en dobling fra året før. 42 søkte om toppidrettsstipendet.

Folkemusiker Unni Boksasp, bosatt i Tinn, er blant mottakerne av fylkeskommunens kunsterpris for 2021 (foto: Cathrine Dokken)

- Dette tyder jo på at kunstnerstipendet har blitt bedre kjent i kunstmiljøene i fylket. Samtidig har koronapandemien hatt betydelig negativ innvirkning på kunstneres hverdag, og satt en stopper for både fremførelser, prosjekter og inntekter. Vi håper stipendene vil bidra til utvikling og kunstproduksjon som vi alle kan ta del i når samfunnet vender tilbake til normalen, sier Maja Foss Five.

Til toppidrettsstipendet var det noen færre søkere enn i fjor. Bortfall av konkurranser og treningssamlinger i koronaåret kan være en av årsakene.

Viktige rollemodeller og ambassadører

Et samlet hovedutvalg er imponert av nivået og bredden blant søkerne til begge stipender, og er glade for å kunne bidra til utøvernes videre utvikling, opplyser utvalgslederen.

- De foreslåtte kunststipendmottakerne utmerker seg positivt ved å bidra til nyskaping og utforskning i sine utrykk. Mottakerne av toppidrettsstipendet er på et svært høyt nivå i sine idretter både nasjonalt og internasjonalt, arbeider målrettet og har svært høye ambisjoner.

Doblet kunstnerstipend-potten

Hovedutvalget ønsket også å gi et ekstra bidrag til kunstfeltet, som er hardt rammet av koronapandemien, og vedtok å sette av 250 000 kroner ekstra til å dekke ytterlige stipender eller innkjøp av arbeider. Administrasjonen fikk i oppdrag å utrede en god løsning i dialog med feltet, som fremlegges for hovedutvalget i september. Utdeling av Kunstnerstipendene vil skje under et av høstens fylkesting, og toppidrettsstipendene under Idrettskretsens Idrettsgalla i november.

 

Disse får kunstnerstipendet 2021:

 • Fredrik Brattberg, scenekunst/dramaturg, Porsgrunn
 • Linn Horntvedt, visuell kunst, Sandefjord
 • Bård Tørdal, visuell kunst, Drangedal
 • Unni Boksasp, folkemusikk, Tinn
 • Thomas Johanssen, musikk/komponist, Skien

Disse får toppidrettsstipendet 2021:

 • Fredrik Solberg, svømming, Tønsberg Svømmeklubb
 • Ina Halle Haugen, friidrett, Runar IL
 • Cedrik Bakke Christophersen, triathlon, Tønsberg Triathlonklubb
 • Sunniva Øvre-Eide, klatring, Grenland klatreklubb
 • Gro Njølstad Randby, skiskyting, Ivrig IL
 • Moa Abounnachat Bollerød, friidrett, Sem IF
 • Guro Ramberg, håndball, Larvik Håndballklubb
 • Dennis Gråsvold, sykkel, Grenland Sykkelklubb

Mer om Toppdrettstipend her

Mer om Kunsterstipend her