Deler ut 625 000 kroner til formidling av kulturarv

Blant de som får tilskudd til formidling av kulturarv i 2020 er Nesjarspelet, et historisk spel basert på Olav den Helliges liv. Foto: Nesjarspelet

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

23.03.2020

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Årets søknader på fylkeskommunens utviklingsmidler til formidling av kulturarv vitner om stor aktivitet blant aktørene i Vestfold og Telemark som jobber med å formidle vår historie plattform til innbyggerne.

Torsdag 19. mars fordelte hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark totalt 625 000 kroner til 13 planlagte prosjekter innenfor formidling av kulturarv. Det kom inn 20 søknader med en samlet søknadssum på 2,7 millioner kroner. Utviklingsmidlene skal gis til prosjekter med regional betydning som kommer fylkets befolkning til gode.

Stor bredde

Som tidligere år er mange søknader knyttet til vikingtidssatsningen, men det er også spennende prosjekter på gang som omhandler andre tidsepoker.

- Det er stor bredde i tematikken i søknadene og jevnt over høy kvalitet på prosjektene, som har gjort det krevende å prioritere fordelingen av tilskuddsmidlene. Årets søknader har geografisk tyngde i «gamle Vestfold», men dette vil nok endre seg når ordningen blir bedre kjent i hele det nye fylket vårt, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Fremover kan fylkets innbyggere og tilreisende blant annet ta del i vikingmarked, vikingfestival, historiske spel, spennende industrihistorie og få glede av flere søkbare baser med fotodokumentasjon fra kjente fotografer og ulik tematikk.

Krever ikke tilbake tilskudd for koronaavlysninger

- For mange søkere har den fylkeskommunale støtten stor betydning, og vi mener det uansett størrelse på prosjektet er viktig å bidra der hvor betydningen for regionen og virkningen for satsningene vurderes å være størst, forklarer Foss Five.

Fylkeskommunen kommer ikke til å kreve tilbake tilskudd til aktiviteter som må utsettes eller ikke kan gjennomføres som følge av koronautbruddet.

- Hele kulturlivet er hardt rammet av koronakrisen med avlysninger og utsettelser av arrangementer og prosjekter, og vi føler på en ekstra takknemlighet over å få bidra med tilskudd i en tid som dette. Vi skulle gjerne ha delt ut flere midler til enda flere aktører, sier hovedutvalgslederen.

 

Se oversikt over søkere og tilskuddsfordeling her

Mer informasjon om tilskudd innenfor kulturarv her