Deler ut klimamidler til kommunene

Bilde av hånd som lader el-bil
Foto: Eva Susanne Drugg

Av:

Tom Marius Lorier Holen

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08.18

Åtte kommuner spredt rundt i hele fylket får om lag tre millioner kroner til sammen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til klimatiltak.

- FNs klimarapport må "oversettes" til håndfaste tiltak i hele samfunnet. I Vestfold og Telemark fylkeskommune har vi satt som mål at utslippene i fylket skal ned med 60 prosent innen 2030, sier Anitra Fossum, seksjonsleder i Klima og miljø.

- Skal vi klare å nå det målet, er vi avhengig av et nært samarbeid med kommunene. Kommunene er viktig samarbeidspartner for oss i fylkeskommunen og en viktig "gjennomfører" i lokalsamfunnene, sier Fossum.

Alle fikk støtte

Fylkeskommunen inviterte kommunene til å søke om midler til tiltak for å kutte utslipp av klimagasser, bidra til tilpasning til klimaendringer eller begge deler samtidig.

Fossum forteller at det kom inn mange gode søknader fra kommunene. Alle 16 søknadene som kom inn, oppfylte kriteriene i tilfredsstillende grad og fikk støtte.

- Søknadene viser at kommunene i fylket virkelig tar grønn omstilling på alvor. Vi har satt som krav at erfaringene fra disse prosjektene deles i fylkets Klima- og energinettverk. På den måten vil alle kommunene i fylket ha en mulighet til å lære og bli inspirert av hverandre, sier Fossum.

Oversikt over prosjektene som har fått støtte er i tabellen under.   

 

 
Prosjekt/tiltak Kommune  Søknads-sum innvilget 
Klimavennlig transformasjon av Kaldnes Vest Færder   200 000 
Elbillading for hjemmetjenesten Færder   246 000
Klima- og energi/miljøplan. Med
kunnskapsgrunnlag og
klimaregnskap for Holmestrand
Holmestrand   200 000 
Infrastruktur Hub Brunkeberg  Kviteseid   75 000
Kvalitetsheving av kartlagt vann og registrering 
av bekkelukkinger.
Larvik   300 000 
Smart lys-styring av gate- og veibelysning  Notodden   300 000 
Ladestasjoner byggdrift  Notodden   125 000
Lysplan Notodden kommune Notodden   100 000 
Overvåking av spillvannsutslipp    Skien   162 250 
Elektrifisering av små-maskiner i parkdrifta   Skien   139 875
Kommunens «finn.no»  Tønsberg   300 000
Modell for beregning av
utslippseffekt fra arbeidsplasser  
Tønsberg   200 000 
Veileder for grønne formålsbygg   Tønsberg   300 000 

Forprosjekt - Er solceller og solfangst på 
vegg/tak/vindu aktuelt i fjellkommunen Vinje? 

Vinje   200 000 
Forprosjekt - Kartlegging av grøfta myrer i 
Vinje kommune med potensial for 
myrrestaurering
Vinje   150 000 
Kartleggingsstudie – Etablering av
hydrogen fyllestasjon i øvre Telemark  
Vinje   150 000
SUM totalt   3 148 125