Deler ut millioner til idrettsarrangement og anlegg

Gautefall biathlonanlegg er et av anleggene i fylket som tidligere har fått både midler til regionalt idrettsanlegg og arrangementstilskudd til NM i rulleskiskyting Foto: Gautefall IL

Av:

Frank Tindvik

Publisert:

10.02.2021

Oppdatert:

28.10.2022 kl.13.05

Vestfold og Telemark fylkeskommune håper på mange gode søknader når det nå skal deles ut 2,63 millioner kroner til idrettsarrangementer og regionale idrettsanlegg i fylket.

Det er kommuner, frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner og andre sammenslutninger som kan søke om tilskuddsmidler, og søknadsfristen er 15. mars. Det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum, det avhenger av arrangementets eller anleggsprosjektets kostnadsramme.

Idrettsfylket Vestfold og Telemark

- Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning er viktig for å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke – og vi ønsker å bidra til at det arrangeres flere. Det samme er regionale idrettsanlegg som kan brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, men som det ikke nødvendigvis er behov for i hver eneste kommune. Slike ønsker vi flere av, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Av tilskuddsordningens totale ramme skal 1,63 million kroner fordeles til idrettsarrangement, mens 1 million kroner skal fordeles til regionale og/eller interkommunale idrettsanlegg.  I 2020 kom det inn til sammen 26 søknader, hvor av 18 av disse fikk tildelt midler.

Håper på mange søknader

Tilskuddsmidlene til idrettsarrangementer skal gi støtte til både planlegging og gjennomføring. Idrettslivet har vært hardt rammet av koronakrisen med avlysninger og utsettelser av arrangementer, og Foss Five håper mange nå ser muligheten til å søke om midler som kan bidra til aktivitet i 2021.

- Vi håper på mange gode søknader fra hele vårt langstrakte fylke. Selv om vi fortsatt befinner oss i en pandemisituasjon, hvor høyeste prioritet er å forebygge smittespredning og ivareta liv og helse, vil hverdagen etter hvert returnere. Da er et mangfold av idrettsarrangementer noe vi virkelig kan glede oss til å ta del i, og vi har mange dyktige arrangører her i Vestfold og Telemark, sier hun.

Støtter planlegging av nye anlegg

For nye regionale idrettsanlegg, kan det søkes om støtte til hele planleggingsfasen: Mulighetsstudie, forstudie og forprosjekt. Anlegg med interkommunalt potensiale, som legger til rette for flerbruk, har innovative og klimavennlige løsninger, og som bidrar til bærekraftig by - og stedsutvikling vil bli prioritert.

- Det er viktig med grundige medvirkningsprosesser, utredninger og behovsvurderinger på et tidlig stadium i planleggingen av så store idrettsanlegg. Vi ønsker at tilskuddsordningen skal bidra til å få fram gode anleggsprosjekt og senere kan realiseres med tilskudd over den ordinære spillemiddelordningen, avslutter hovedutvalgsleder Maja Foss Five.

Søknadsfristen er altså 15. mars og det søkes via digitalt skjema på disse sidene:

Idrettsarrangement:

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/fond-idrettsarrangement--og-anlegg/  

Idrettsanlegg:

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv-og-frivillighet/tilskudd-stipend-og-spillemidler/tilskudd-til-regionale-og-interkommunale-idrettsanlegg/